Universitatea Liberă Internațională din Moldova


Noutăți


 • Perspective didactice în contextul importanței Unirii, analizate detaliat de istorici, la ULIM

  În preajma istoricei zile de 27 martie, când, în urmă cu 99 de ani, Sfatul Ţării a votat Unirea Basarabiei cu România, suita de evenimente tematice a debutat, la ULIM, cu o conferință științifică, la care profesori universitari cunoscuți au analizat perspectivele naționale și internaționale de acum aproape o sută de ani. La eveniment au participat dr. Ludmila Coadă, directoarea Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, dr. hab. conf. univ. Pavel Parasca, primul decan al Facultății de Istorie și Relații Internaționale, dr. Mihai Cernencu, șeful Catedrei Relații Internaționale, Politologie și Istorie, dr. Ludmila Lazăr și lectorul superior Viorica Țîcu. 24.03.2017
 • Campanie de informare fiscală în rândul studenților

  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu suportul Agenției Fiscale Suedeze desfășoară o campanie de educare a tineretului studios privind conformarea la plata taxelor și impozitelor în R. Moldova. Cu această ocazie, dna Tamara Cimbriciuc, inspector principal în cadrul Direcției administrare fiscală centru, a susținut un seminar pentru studenții economiști, în vederea creșterii civismului fiscal și diseminării legislației fiscale. 23.03.2017
 • 14 cercetători francofoni vor beneficia de burse doctorale și post-doctorale, oferite de Guvernul României

  14 cercetători cunoscători de limba franceză din universitățile din RM, membre ale Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), vor beneficia de burse de studii doctorale și postdoctorale, oferite de Guvernul României în cadrul Programului de burse ”Eugen Ionescu”. Anul acesta, au fost acordate 90 de burse pentru doctoranzi și cercetători din 21 de țări. Cei 14 cercetători din RM sunt din șase universități membre ale AUF și vor beneficia de burse de cercetare pentru o perioadă de trei luni, în cadrul la cinci universități din România. Domeniile lor de cercetare cuprind: medicina, dreptul, economia, chimia. 23.03.2017
 • Senatul Studențesc organizează
  Lecții și dezbateri utile pentru profesioniștii de mâine

  Senatul Studențesc ULIM invită doritorii de-a se implica în cele mai incitante discuții, de maxim interes pentru tineri, alături de profesorii ULIM. Lunar, Senatul Studențesc inițiază intâlniri utile pentru profesioniștii de mâine. Prima lecție publică, organizată, recent, cu tema Bazele dreptului muncii, a fost susținută de dr. Oleg Halabudenco, conf. univ. Cum să nu devii victima șefilor, cum să nu te consumi la birou în zadar și ce să faci ca să-ți găsești un job bun, care sunt drepturile și obligațiile angajatului și angajatorulu – au fost câteva dintre cele mai importante chestiuni dezbătute. Dl. Oleg Halabudenco este autor a peste 150 de cercetări științifice, editate în Chișinău, Londra, Moscova, Chiev, Odesa, Vroțlav etc. 23.03.2017
 • 60 de ani de la formarea comunităţii europene
  Evoluțiile UE și integrarea RM

  La inițiativa Delegației UE în RM, Centrul de Informare a UE în cadrul ULIM a organizat, azi, lecția publică, cu tema 60 de ani de la semnarea tratatelor de la Roma şi crearea comunităţii europene, susținută de dr. Mihai Cernencu, conf. univ. la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism. La eveniment au participat nu doar studenții domniei sale, ci și toți cei interesați de evoluțiile UE și perspectivele RM în contextul integrării. Cei mai activi participanți au obținut premii, oferite de Delegația UE. 22.03.2017
 • ULIM a început să ofere acces la o importantă bază de date occidentală

  ULIM a intrat în posesia a 125 de titluri recente de la prestigioasa editură Routledge din Marea Britanie, achiziționate prin intermediul proiectului TEMPUS INOTLES (The Innovating Teaching and Learning of European Studies / Predarea și învățarea inovativă a studiilor europene), finanțat de UE. Este a treia tranșă de cărți, editate în ultimiii ani în străinătate, fiind utile pentru studenții și cadrele didactice de la toate facultățile, în vederea studierii procesului de integrare europeană, istoriei și politicilor UE, relațiilor internaționale etc. 22.03.2017
 • În atenția comunității universitare!

  În conformitate cu prevederile Memorandumului de Acord al Consorțiului Resurse Electronice pentru Moldova, Departamentul Informațional Biblioteconomic, reprezentând Universitatea Liberă Internațională din Moldova în Consorțiu, oferă anual acces la diverse baze de date. 22.03.2017

mai mult

 

Evenimente