Universitatea Liberă Internațională din Moldova


Noutăți


 • Conferința Științifică Internațională
  Un profesor de management de la Stetson University din SUA va instrui studenții ULIM

  La ora aceasta, continuă cea de-a VII-a Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități", cu genericul – ”ULIM, 25 de ani în serviciul societății”, organizată de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială (FPȘEAS). Azi, în a doua zi a evenimentului, se desfășoară ateliere de formare și trainguri pentru studenți. La ora 17.00, va avea loc un training, susținut de dl. William Andrews, Ph.D., profesor de management la Stetson University din SUA (a se studia CV-ul dlui William Andrews aici: CV). 09.12.2016
 • Pe urmele lui Milescu Spătarul:
  Strategii inovatoare de internaționalizare academică

  La Conferința Mondială UNESCO a Învățământului Superior de la Paris, din 5-9 octombrie 1998, s-a tras un semnal de alarmă cu privire la criza profundă a valorilor din învățământul superior, criză cu impact de durată asupra politicilor educaționale ce au drept scop de a menține educația universitară ca pârghie inviolabilă a cunoașterii și progresului uman, dar și a dezvoltării relațiilor transnaționale și internaționale prin mai buna cunoaștere și înțelegere a „celuilalt, „L’autre,” the „Other.” . Transformările profunde la nivel mondial din ultimii ani, incluzând recenta criză a refugiaților, reprezintă provocări majore inclusiv pentru învățământul universitar, iar internaționalizarea a devenit nu „desirable,” ci un „must,” internaționalizarea înțeleasă drept proces intenționat de integrare a unei dimensiuni internaționale, multi sau/ și interculturale sau/ și globale în misiunea, funcțiile și modul de furnizare a serviciilor educaționale universitare. 09.12.2016
 • Ziua Internațională a Drepturilor Omului și viitorii juriști
  Competiția celor mai buni, la ULIM

  Studenții juriști din cadrul ULIM și ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun” se reîntâlnesc, la ediția a XIII-a a Conferinței Științifice Interuniversitare, dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, organizată de Facultatea Drept. La ora aceasta, ei continuă lupta pentru nominalizarea celor mai bune lucrări de finalizare a primului semestru. În fiecare an, 10 decembrie este aniversată în intreaga lume ca Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Cu acest prilej, evenimentul este organizat, anual, de ULIM, în parteneriat cu Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite și Centrul de Drept al Avocaţilor. 09.12.2016
 • Acțiune de caritate, la ULIM, pentru copii bolnavi mintal

  În cursul zilei, Galeria ULIM, găzduiește o expoziție cu vânzare a suvenirelor pentru sărbătorile de iarnă, organizată de reprezentanții Proiectului ”Casa Mare”. Alina Zagorodniuc și Eugeniu Rotari, studenți masteranzi în cadrul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, propun spre vânzare ulimiștilor și oaspeților universității noastre mici cadouri, confecționate de pacienți ai Spitalului Clinic de Psihiatrie din Moldova, ajutați de specialiști de la Centrul de Reabilitare Vocațională. 08.12.2016
 • Parteneriate fructuoase cu universități și alte instituții din RM
  Psihologii și asistenții sociali își dau mâna, la ULIM

  Azi, la ceremonia de inaugurare a ediției a VII-a a Conferinței Științifice Internaționale ”Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități”, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială (FPȘEAS) a încheiat acorduri de colaborare cu Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Facultatea Relații Internaționale și Științe Socio-Umane a Universității de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Asociația de nursing din R. Moldova și cu Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei din Orhei. 08.12.2016
 • ULIM – 25 de ani în serviciul societății
  Mentalitățile ţărilor în tranziție, analizate de cercetători din RM și străinătate

  În cursul dimineții, la ULIM, și-a deschis porțile ediția a VII-a a Conferinței Științifice Internaționale „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități", cu genericul – ”ULIM, 25 de ani în serviciul societății”, organizată de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. 150 de cercetători din SUA, Israel, Iordania, Lituania, Ucraina, România și R. Moldova aduc în atenția publică studii de ultimă oră referitoare la problematica menționată. 08.12.2016
 • Combaterea fenomenului violenței în familie prin abordare multidisciplinară

  În cursul dimineții, specialiști ai MAI, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) și societatea civilă au instruit, la ULIM, viitori psihologi și asistenți sociali, în cadrul unei lecții publice, cu tema - Abordarea multidisciplinară în combaterea fenomenului violenței în familie. Prelegerea a fost organizată de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială în colaborare cu partenerii săi - MMPS, MAI, Coaliția Antiviolență și Organizația Internațională a Migrației. Prelegerea a fost organizată de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială în colaborare cu partenerii săi - MMPS F, MAI, Coaliția Antiviolență și Organizația Internațională a Migrației. 07.12.2016

mai mult

 

Evenimente


  Dec 13

Atelier francophone

14:00

ULIM

  Dec 09

  Dec 07

  Dec 07

  Dec 08

ULIM, 25 de ani în serviciul societății

08:30

ULIM, Aula Magnifică, bl. 3, et. 4

Toate evenimenetele