Reprezentanții facultății Științe Sociale și ale Educației din cadrul ULIM au participat la Conferința Științifică Internațională LUMEN

Colaboratorii facultății Științe Sociale și ale Educației din cadrul ULIM au participat la Suceava, în perioada 26-29 aprilie, la cea de a 3-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale cu genericul ”Dimensiuni etice și sociale în Administrația Publică și Drept” organizată anual de Asociația LUMEN cu diverși parteneri.

  Scopul organizării acestui eveniment urmărește întrunirea comunității academice și a tinerilor cercetători din mai multe țări, la dezbaterile științifice cu privire la identificarea problemelor etice în administrația publică și drept.

  Acest eveniment are o conotație internațională, motiv pentru care facultatea Științe Sociale și ale Educației organizează în fiecare an un workshop de psihologie socială cu genericul: ”Mentalitățile societăților în tranziție”. Atelierul a demarat sub egida conf. univ. dr., Svetlana Rusnac, decanul facultății Științe Sociale și ale Educației din cadrul ULIM. De asemenea, cu prilejul organizării acestei conferințe, lector univ. dr., Tatiana Focșa a fost invitată să prezinte propria cercetare științifică cu titlul: ”Autoritatea tutelară - principala instituție împuternicită cu dreptul de a proteja interesul superior al copilului”. În fiecare an, membrii facultății Științe Sociale și ale Educației se întorc în țară cu emoții pozitive, noi provocări și idei perfecționate și datorită faptului că atelierul se bucură de popularitatea participanților. Organizatorii invită colaboratorii ULIM cu prezentări plenare, în baza experienței și prezentărilor făcute în edițiile anterioare, prezentări știintifice interesante, cu date noi și modele explicative actuale.

  Parteneriatul dintre ULIM și Asociația LUMEN se realizează conform  Protocolului de Colaborare nr. 233 din 06. 04. 2016, care prevede implicarea bilaterală în vederea dezvoltării evenimentelor științifice și culturale.

  Acest acord are o importanță  majoră pentru ULIM în asigurarea și consolidarea internaționalizării activităților academice.

  Colaboratorii ULIM, conf. univ. dr., Svetlana Rusnac, Decanul facultății Științe Sociale și ale Educației, lector univ. Svetlana Haraz, șef  Catedra Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”, și lector univ. dr., Tatiana Focșa își exprimă gratitudinea și aprecierea pentru buna organizare a evenimentului și pentru o colaborare valoroasă pentru ULIM.

 


04.05.2018