Fără niciun ban de la stat,
ULIM a devenit un templu al culturii, gândirii libere și critice

În cursul zilei de azi, Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB) desfășoară atelierul științific internațional, cu tema Competiția dintre tradiție și inovație: DIB ULIM – 25 de ani de activitate. Workshop-ul se înscrie în cadrul programului de evenimente aniversare, organizate, săptămâna aceasta, la ULIM. Prim-vicerectorul Ana Guțu a rostit un mesaj de mulțumire reprezentanților bibliotecilor din republică, fideli tradiției ULIM, de-a se întruni, aici, la forurile științifice internaționale. Domnia sa a evidențiat imperfecțiunile sistemului educațional din R. Moldova, oferind soluții concrete, menite să-l relanseze și modernizeze.

Formarea cadrelor pentru piața națională a muncii și cea internațională

”ULIM a devenit model inedit al unei instituții de învățământ superior, ce a luat naștere, prin ambiția rectorului Andrei Galben, confruntat cu multe impedimente, create artificial. ULIM este, azi, după 25 de ani de activitate, un templu al culturii, gândirii libere și critice, al cunoștințelor, cercetării, fără niciun ban din partea statului”, precizează dna Ana Guțu.

Contribuția ULIM la formarea cadrelor pentru piața națională a muncii, cea regională și internațională este mereu apreciată la justa valoare.”Cunoaștem trista istorie privind interdicția comuniștilor de a forma cadre medicale, la ULIM, decizie din 2002, la care nu au revenit nici guvernările pro-europene.

Totuși, ULIM  are un palmares de succes pe plan național și internațional, pe care îl datorăm profesorilor noștri, veniți din instituții publice, unde nu e loc pentru meritocrație și liberă inițiativă”, remarcă dna Ana Guțu.

DIB, exemplu excelent de profesionalism

Dna Irina Cerneauscaite, directoarea DIB, s-a referit, la rândul ei, la cei 25 de ani prolifici de activitate a respectivei structuri. ”În cursul anilor, echipa DIB a contribuit la dezvoltarea culturii informației în mediul universitar din RM, promovarea valorilor educaționale, a managementului resurselor umane în biblioteci, a celui strategic organizațional, diversificarea serviciilor informațional-documentare și altele.

Mereu am încercat să mergem cu pași mari spre inovație și progres. Aceștia au fost posibili, grație administrației ULIM și contribuției esențiale a fostelor directoare – Zinaida Sochircă și Ludmila Corghenci, generatoare de idei și acțiuni”, conchide dna Irina Cerneauscaite.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


09.11.2017