Frances Murphy, profesoară de la Universitatea Eastern Illinois, SUA:
”Oportunitățile experiențiale ale studenților sunt prioritare”

Studenții Facultății de Litere au avut inedita ocazie de a realiza o călătorie imaginară, în viața de zi cu zi, a comunității amish. Lecția publică, intitulată Amish Communities in the U.S.: Culture and Religion, susținută de dr. Frances Murphy, Fulbright Scholar în cadrul ULIM, a fost una plină de pasiune, căldură spirituală, bunătate umană și mistere culturale încă nedescoperite de reprezentanții altor culturi. Domnia sa activează, timp de 25 de ani, la Școala de Științe ale Familiei și Consumatorului (The School of Family and Consumer Sciences) din cadrul Universității Eastern Illinois.

Domnia sa a făcut o prezentare generală a istoriei și modului de viață a comunității amish din State Unite, din care fac parte creștini tradiționaliști, reuniți în grupuri mici, ce se ghidează după un set de legi și reguli nescrise, cunoscute sub denumirea de Ordnung, și formează un sistem comunitar cu autoritate bazat pe principiile lor religioase. Tradițiile amish sunt rezultatul unui stil de viață agrar, al simplității și sobrietății în vestimentație, relații familiale și comunitare extrem de strânse.

Prelegere despre comunitatea amish

Amish exclude, de regulă, utilizarea energiei electrice, a automobilelor, tehnologiilor și mijloacelor moderne. Prioritățile exponenților amish sunt orientate spre creștinism, familie, simplitate și o societate de tip închis. Dna Frances Murphy a evidențiat credințele și convingerile reprezentanților armish, în contextul tragicului eveniment din octombrie 2006, când un criminal a intrat într-o școală a respectivei comunități, a ținut 15 captivi și, ulterior, a deschis focul asupra acestora, după care s-a sinucis.

Avalanșa de întrebări adresate de cadrele didactice și studenți au scos în evidența interesul publicului pentru subiectul abordat de profesoara din SUA. Dr. Frances Murphy lucrează, de 25 de ani, la Școala de Științe ale Familiei și Consumatorului (The School of Family and Consumer Sciences) din cadrul Universității Eastern Illinois.

Beneficiile schimbului academic Fulbright Scholar

Predă cursuri precum dezvoltarea copiilor, soluționarea conflictelor de familie, comunicarea, dezvoltarea adolescentului și diversitatea culturală. Un interes aparte constituie implicarea sa într-un program comunitar de acordare a ajutorului psihologic deținuților din închisoarea locală, părinților, încurajând relația indispensabilă a acestora cu copii lor.

O altă dimensiune a carierei doamnei profesoare a fost antrenarea tinerilor la cursuri, de trei luni, în Africa de Sud, în vederea unui stagiu profesional. În opinia pedagogului american, oportunitățile experiențiale ale studenților sunt prioritare în aplicarea informației și competențelor dobândite pe parcursul studiilor universitare.

După languages.ulim.md


09.11.2017