Taxa de Studii Ciclul II (Masterat)

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova acordă absolvenţilor ULIM a ciclului I (licenţa), care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

   a. Scutire de 15 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2016;

   b. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2016;

Absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat):

Scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2016. 

TAXA DE STUDII

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
CICLUL II , MASTERAT

 

Facultatea

Denumirea programului de masterat/

 

Taxa pentru un an

Facultatea Drept

Dreptul afacerilor

8800

 

Instituţii de drept privat

8800

 

Managementul securităţii informaţionale

8800

 

Ştiinţe Penale

8800

 

Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ

8800

 

Drept internaţional şi instituţional

8800

Facultatea Ştiinţe economice

Business  Management şi Antreprenoriat

8000

 

Managementul  Marketingului Strategic

8000

 

Marketing şi Logistică

8000

 

Politici comerciale şi drept vamal

8000

 

Politici de integrare şi Business Internaţional

8000

 

Managementul Resurselor Umane şi Leadership

8000

 

Finanţe, Investiţii şi Banking

8000

 

Finanţe, Fiscalitate şi Contabilitate

8000

 

Finanţe şi Contabilitate Internaţională

8000

 

Management contabil, expertiză şi audit

8000

 

Control financiar-fiscal

8000

 

Management, Marketing şi Logistică în transport

8000

 

Turism Internaţional şi Managementul în Industria Ospitalităţii

8000

Facultatea Psihologie Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

Psihologia clinică şi consiliere psihologică

6600

 

Psihologia socială

6600

 

Economie socială şi managementul proiectelor sociale

6000

 

Management şi consiliere în asistenţă socială

6000

 

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

 

6000

 

Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar

6600

 

Management educaţional

6600

 

Psihologia juridică

6600

 

Managementul organizaţional şi a resurselor umane

6600

 

Studii avansate în Asistenţă Socială şi Expertiza socială

6600

Facultatea de Litere

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

6600

 

Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice

6600

Facultatea Biomedicină şi Ecologie

 

Management şi politici de mediu

6000

 

Managementul serviciilor de frumuseţe şi recuperare

6600

 

Managementul resurselor naturale

6000

 

Ecologie industrială

6000

 

Design de landşaft

7000

 

Managementul resurselor forestiere şi spaţiilor verzi

6000

 

Tehnologia medicamentului

Tehnologia industrială a medicamentelor

6000

 

Ecologie şi  Protecţia Mediului

6000

Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism

 

Studii regionale

6000

 

Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare

6600

 

Globalizare, etnicitate şi cultură

6000

 

Istorie globală şi comparativă

6000

 

Identitate, Comunicare interetnică şi Cetăţenie

6000

 

Jurnalism, Imagologie şi Relaţii Publice

6000

Facultatea Informatică şi Inginerie

 

Administrarea reţelelor de calculatoare

6000

 

Calculatoare, sisteme şi reţele informatice

6000

 

Cercetări aplicative în arta decorativă

6600

 

Design şi arta în textile

6600

 

Designul structurilor şi produselor din tricot

6600

 

Tehnologii modern  în design vestimentar

6600

 

Prelucrarea informaţiei în sisteme şi reţele

6000

 

Securitatea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii

6000

 

Sisteme  informaţionale

6000

 

Sisteme  multimedia

6000

 

Tehnologia  produselor de program (software)

6000

 

Tehnologii  informaţionale mobile

6000

 

Tehnologii informaţionale în business inteligence

6000

 

Tehnologii informaţionale în transmiterea şi prelucrarea datelor

6000

 

Tehnologii moderne în design interior

8000

 

Tehnologii şi aplicaţii Web

6000

A permite achitarea  taxei în rate:

I rata  - până la 01.09.2016,

II rata – până la 01.02.2017.

 


21.07.2016