ANACEC a oferit certificate de acreditare pentru programele de studii superioare de la ULIM

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a eliberat Universității Libere Internaționale din Moldova 10 certificate care confirmă acordarea acreditării pe o perioadă de 5 ani pentru programele de studii superioare de licență: Business și administrare; Contabilitate; Finanțe și bănci; Marketing și logistică; Economie mondială și relații economice internaționale; Servicii hoteliere, turism și agrement; Psihologie; Psihopedagogie; Relații internaționale; Jurnalism și procese mediatice.

Înregistrarea acestui rezultat demonstrează sporirea indicatorilor de performanță și calitatea educației superioare la ULIM.

Serviciul de Presă, ULIM


10.01.2019