Ultima ședință din anul 2018 a membrilor Senatului ULIM

La 28 noiembrie curent, membrii Senatului ULIM s-au întrunit la ultima ședință pentru anul 2018, condusă de președintele acestuia, rectorul ULIM, conf. univ. dr. Ilian Galben.

În cadrul ședinței dr. Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale a prezentat raportul referitor la ”Evaluarea activității de internaționalizare a proceselor universitare în anul academic 2017-2018”, fiind pe larg analizate următoarele componente: Includerea ULIM în clasamente internaționale; Nominalizări ULIM; Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu mediul diplomatic; Dezvoltarea relațiilor inter-universitare; Numărul total de acorduri inter-instituționale de cooperare universitară; Gestionarea proiectelor internaționale; Activitatea Centrelor Internaționale din cadrul ULIM (Institutul Confucius, Centrul de Limbă și Cultură Coreeană ”Se Jong”, Centrul de informare NATO, Centrul Studii Europene, Centrul Britanic). În acest context s-a menționat că Universității Libere Internaționale din Moldova i-a fost acordată Distincția Europeană pentru cele mai bune practici 2018 (European Award for Best Practices 2018) de către Societatea Europeană pentru Cercetare de Calitate, cu sediul în Elveția. De asemenea, i-a fost conferită și Distincția Business Triumph Award de către Asambleea Europeană din Oxford, Marea Britanie în parteneriat cu Comitetul Internațional Socrates.

Al doilea subiect pe agenda de lucru a fost ”Autoevaluarea calității cercetării științifice la ULIM în  anul universitar 2017-2018”, prezentat de prof. univ. dr. hab Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale. Raportul a vizat organizarea și participările cadrelor didactice și a studenților la activități științifice, fiind comunicate totalul publicațiilor științifice de la facultățile ULIM. Proiectele de decizie înaintate de raportori au fost supuse votului și aprobate  de către membrii Senatului.

Finalul ședinței a fost încununat cu mesaje de felicitare, prin intermediul cărora, rectorul Ilian Galben, în semn de înaltă apreciere pentru activitate prodigioasă și succese deosebite, a oferit Medalia ULIM conf. univ. dr. Iulia Iurchevici, conf. univ. dr. Elena Robu, director interimar a Școlii Doctorale Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, prof. univ. dr. hab. Constantin Solomon și dnei Mariana Isac, contabil-casier ULIM. Cu prilejul aniversării, Diploma de Excelență a fost decernată lect. univ. Valentina Balan din cadrul Facultatății Biomedicină și Ecologie, pentru perseverență, profesionalism și participare activă la promovarea valorilor ULIM.

Serviciul de Presă, ULIM

 


29.11.2018