Susținerea tezei de doctor a d-lui Corețchi Boris

Susţinerea tezei de doctor cu tema DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR CA FACTOR AL EFICIENTIZĂRII COMERŢULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA a d-lui Corețchi Boris, va avea loc la 24 ianuarie 2014, ora 1400 în ședința Consiliului Ştiinţific Specializat D 34 08.00.14 – 30 din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova pe adresa: MD-2012, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52 (sala Senatului)


21.12.2013