INTERTEXT Nr.3/4 (23/24), anul 6

Autori:

Editura: ULIM

Anul editarii: 2012

ISSN: 1857-3711

Descarca fisierul atasat

Detalii:

CONTENTS/CUPRINS

  JURILINGVISTICA SI TRADUCEREA IN CONTEXTUL PLURILINGVISMULUI
 • Ana Gutu.Limbajul documentelor APCE:sinergie intre jurilingvistica si politica
 • Irina CONDREA.Dificultaţi de traducere in limba romana: respectarea normei
 • Liudmila HOMETKOVSKI.InfoTerminographe Communautaire: etape şi metode de lucru, fişa ITeC
 • Zinaida RADU.Relations traducteur – autorites du pouvoir
 • Aliona DOSCA.CompetenGele lingvistice şi juridice ale traducatorului juridic in contextul plurilingvismului european actual
 • Ghenadie RABACOV.Types of Legal Documents and Difficulties of their Translation
 • Inesa FOLTEA.Rolul interpreţilor şi traducatorilor in procesul de judecata
 • Lilia STRUGARI.Dimensiunea culturala a traducerii juridice
  TRADUCEREA JURIDICA:DIFICULTATI SI SOLUTII
 • Inga STOIANOVA.Aspecte pragmatice ale traducerii juridice: publicul vizat ui clasificarea receptorilor
 • Nina CUCIUC.La metaphrase et la paraphrase – modalites de traduction dans la terminologie juridique comparee
 • Tatiana PODOLIUC.Peculiarities of Translation of Legal Texts
 • Zinaida CAMENEV.Latin Borrowings in the Teaching of the English Juridical Texts
 • Galina AZEMCO.Traduction juridique : difficultes a surmonter
 • Natalia AZMANOVA.Difficulties in the Usage and Translation of the Law Terminology in the Specialized Texts
  TRADUCEREA:CALITATE, EFICIENTA SI CONSTRANGERI
 • Gheorghe MOLDOVANU.Probleme de limba şi comunicare in traducerea simultana
 • Gabriela DIMA.On “Linguistic Hospitality” in Translation
 • Ludmila ZBANT.Aportul stagiilor de traducere la formarea traducatorilor şi interpreţilor de conferinta
 • Constantin FROSIN.Aux contraintes de toutes sortes
 • Victor UNTILA.Culture(s), langues-cultures, culturemes, equivalences
 • Elena DRAGAN.La traduction des jeux de mots dans les spots publicitaires
 • Carmen ANDREI.Traduction du transfert socio-culturel et des creations lexicales dans le roman « Plein la vue » de Paul Emond
 • Мирослава МЕТЛЯЕВА.Пристрастия перевочика и качество перевода. О субъективизме в переводе
 • Angelica VALCU.Communication interculturelle et traduction –une approche pragmatique
 • Maria ALEXE.Translation, Re-translation – the Titles of the Balkan Novel
 • Tatiana PODOLIUC.The ethics of translation and translator
 • Laurentiu Bala.Despre dificultaţi de traducere a argoului francez in limba romana
 • Маргарита ДАВЕР.Особенности стихотворного перевода поэтических текстов на примере стихотворение Шарля Бадлера « Le chat »
 • Eugenia ALAMAN.Contraintes et libertes stylistiques dans la narration filmique d’un recit litteraire
 • Ala LIPCEANU.Pragmatische und semantische aquivalenz der modalpartikeln (deutsch – rumanisch)
 • Ina PAPCOV.Traduction des unites phraseologiques : difficultes et solutions
 • Svetlana BORDIAN.Problemes et specificite de la traduction publicitaire
 • Ana-Elena COSTANDACHE.Promoteurs des traductions en langue roumaine dans la premiere moitie du XIXe siecle