Revista de Istorie si Politica, An. V, Nr. 1

Autori:

Editura: ULIM

Anul editarii: 2012

ISSN: 1857-4076

Descarca fisierul atasat

Detalii:

CUPRINS/CONTENTS:

 

Pavel PARASCA. Argument

  STUDII SI ARTICOLE/ STUDIES AND ARTICLES
 • Pavel PARASCA. Continuitate sau discontinuitate dinastica in Moldova in a doua jumatate a secolului al XIV-lea? (Dynastic Continuity or Discontinuity in Moldova in the Second Half of the 14th Century)
 • Ludmila COADA. Anexarea Moldovei de Est în 1812: Principatele Române în politica marilor puteri (Annexation of Eastern Moldova in 1812: Romanian Principalities in the Policies of Great Powers)
 • Svetlana PROZOROVSCHI. Preotimea basarabeana în lupta pentru emanciparea national# de la fâr!itul secolului al XIX – începutul secolului XX (Bessarabian priests in the national liberation movement at the end of the 19th Century and at the beginning of the 20th Century).
 • Florin GATEA. Impactul politicii comuniste asupra clerului greco-catolic din România (The Impact of Ccommunist Policy on the Romanian Greek-Catholic Clergy)
 • Ludmila TIHONOV. Tactici si metode comuniste de marginalizare a bisericii ortodoxe în R.S.S. Moldoveneasca în anii 1944-1965 (Communist Tactics and Methods of marginalizing the Orthodox Church in Moldavian S.S.R. in 1944-1965)
 • Octavian TICU. Russia and Territorial Integrity of the Republic of Moldova: historical perspective and present realities (Rusia si integritatea teritoriala a Republicii Moldova: perspective istorice si realitati actuale)
 • Larisa PATLIS. Approaches to the Problem of Devolution in Moldova: Lessons to be Learnt (Abordarea problemei devolutiei în Moldova: lectii pentru viitor)
 • Tatiana BUSUNCIAN. Rolul organelor securitatii statului din Republica Moldova în sistemul international al serviciilor speciale privind combaterea terorismului (The Role of the State Security Institutions from the Republic of Moldova in the International System of Special Services for combating terrorism)
 • Rodica PANTA. Particularitati ale diplomatiei publice la începutul secolului XXI (Particularities of Public Diplomacy at the Beggining of the 21st Century)
 • Viorica TICU. Geostrategia între teorie si metoda de analiza a relatiilor internationale (Geostrategy as Theory and Method of Analysis of International Relations)
  CRONICA/ CHRONICLE
 • Activitatile Stiintifice la Institutul de Istorie si Stiinte Politice în anul 2011 (Scientific Activities of the Institute of History and Political Science in 2011)
 • Sesiunea Stiintifica studenteasca - Symposia Studentium 2012 (Student Scientific Session - Symposia Studentium 2012)

 • CERINTE FATA DE MANUSCRISE (REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS)