ULIM's Publications

20 istorii de succes 

Pagini din istorie, ediţia a II-a

Biobibliografie - 55 ani

Codex ULIM

Invatamintul universitar din R.M.-abordari si experiente - Rom

Invatamintul universitar din R.M.-abordari si experiente Rus

Pagini din istorie ULIM-rom  Foto

Pagini din istorie ULIM-rus 

Strategia ULIM

 

2012

Galben, Andrei. Reflecţii privind decernarea Premiului Naţional „Galex”, ediţia a 2-a, 2012 // Lit. şi arta. – 2012. – 26 apr. – P. 7

Galben, Andrei. Apel : [pe marginea proiectului Strategiei de dezvoltare a Rep. Moldova până în anul 2020] // Lit. şi arta. – 2012. – 24 mai. – P. 7.

2011

Galben, A. Moldova şi noi în contextul turbulenţelor demografice//Literatura şi  arta , 2011, 30 iunie, Nr. 26 p.7

2007

Galben, A. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 ani de ascensiune: [art. rectorului ULIM] // ULIM – 15 ani de ascensiune: supl. ed. de „VIP magazin”. – Ch, 2007. – P. 8-15. – ISSN 1857-0534; Lit. şi arta. – 2007. – 18 oct. – P. 7.

 Galben, A. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 trepte de ascensiune // Moldova: ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 30-33. – Text şi  În lb. engl., rusă.

Galben, Andrei. OMUL CARE A DEVANSAT TIMPUL // Literatura si Arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 6.

Галбен, Андрей. Обогнавший время // НЕЗАВИСИМАЯ МОЛДОВА. - 2007. - 13 нояб. - C. 3.

Galben, Andrei. Securitatea informatiei, businessului si persoanei // Literatura si Arta. -2007. – 11 oct. – P. 6.

Галбен, Андрей. Безопасность информации, бизнеса и личности // НЕЗАВИСИМАЯ МОЛДОВА. - 2007. - 2 окт. - C. 3.

2006

Галбен, Андрей. XIV. ULIM - Спустя год после присоединения к Болонской декларации// НЕЗАВИСИМАЯ МОЛДОВА. - 2006. - 6 июня. - C. 3.

2003

Галбен, Андрей. Новая редакция Закона об образовании - жизненная необходимость// НЕЗАВИСИМАЯ МОЛДОВА. - 2003. - 2 окт. - C. 3.

Galben, Andrei. XI Legea invatamintului in redactie noua - o necesitate viatala (sugestii si recomandari) // Moldova Suverana. – 2003. – 12 sept. – P. 3.

Галбен, Андрей. Необходимость принятия единой образовательной концепции// НЕЗАВИСИМАЯ МОЛДОВА. - 2003. - 29 мая. - C. 4. 

Galben, Andrei. X Necesitatea adoptarii conceptului educational unic // Moldova Suverana. – 2003. – 22 mai. – P. 5. 

Галбен, Андрей. ПАСХАЛЬНЫЕ РАЗДУМЬЯ: De rerum Universitatis// НЕЗАВИСИМАЯ МОЛДОВА. - 2003. - 20 мая. - C. 4. 

Galben, Andrei. IX Meditatii pascale: De rerum Universitas // Moldova Suverana. – 2003. – 15 mai. – P. 4. 

2000

Galben, Andrei. VII. Introducere in dreptul educational// Moldova Suverana. – 2000. – 13 iunie. – P. 3.

Galben, Andrei. VI. Acreditarea - prioritate nationala // Moldova Suverana. – 2000. – 22 febr. – P. 3.  

 

 

PUBLICATII IN PRESA

Galben, Andrei. A inseta de dragul plaiului - cea mai purificatoare sete // Plai Singerean. - 2007. - 9 febr. - P. 3

Гуцу, Анна. ULIM - Стать с веком наравне: [Интервью с первым вице-ректором] / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. - 2007. - 11 окт . - P. 14 

Галбен, Андрей. ULIM - МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ: 15 ЛЕТ ВОСХОЖДЕНИЯ // НЕЗАВИСИМАЯ МОЛДОВА. -2007. - 16 окт. - P. 3 

Galben, Andrei. ULIM - Universitatea Libera Internationala din Moldova - 15 ani de ascensiune // Lit. si Arta. - 2007. - 18 oct. - P. 7 

Galben, Andrei. ULIM va deschide filiale pe teritoriul africii si Orientuui apropiat: [ interviu cu A. Galben, rector al Univ. Libere Intern. din Moldova] / consemnare: Inga Luchi // Moldova Suverana. - 2007. - 18 oct. - P. 2 

Galben, Andrei. ULIM aniverseaza 15 ani de activitate: interviu cu A. Galben, rector al Univ. Libere Intern. din Moldova / consemnare: T.C .//FLUX continuu: ed. de vineri. - 2007. - 19 oct. - P. 2 

Gutu, Ana. Universitatea Europeana - edificator al noului umanism // Glasul Natiunii - 2007. - 22 noi. - P. 3, 9  

Universitatea Libera Internationala din Moldova: 15 ani de ascensiune: 1992-1997: bibliogr./ dir. publ.: Andrei Galben; ed. ingrijita de Z. Sochirca; alcat.: Tatiana Kalgusin, Inesa Soltan; red. st.: L. Corghenici; red. bibliogr.: V. Chitoroaga. - Ch.: ULIM, 2007. – 174 p. (Col. "Studiorum"; Fasc. 1) 


21.05.2010