La Facultatea Științe Sociale și ale Educației de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova a avut loc ceremonia de înmânare a diplomelor absolvenților programelor de licență și de master

Absolvenții Facultății Științe Sociale și ale Educației din cadrul ULIM, programele de licență Psihologie, Asistență Socială, Psihopedagogie, Relații Internaționale, Jurnalism, și programele de masterat din domeniile Științe Sociale, Științe Politice, Asistență Socială, Științe ale Educației, Științe ale Comunicării, au participat la 3 iulie 2018 la ceremonia de înmânare a diplomelor de licență și de master.

Îmbrăcaţi de sărbătoare, purtând toga absolventului, cu buchete de flori în mână şi, bineînţeles, împărtășind emoții pozitive ale unei mari realizări, în Aula Magnifică a universității s-au întrunit tineri și tinere din Republica Moldova, Turcia, Congo, Israel, România, Ucraina și alte țări, care în anul universitar 2017-2018 au absolvit ciclul de licență și de masterat la facultate. Absolvenții și-au exprimat atât sentimentele de mândrie de realizările personale, de bucurie de rezultatele bune oglindite în diplome, dar și emoțiile de nostalgie legate de despărțirea de universitate și de colegi. De fapt, licențiații au remarcat de multe ori că despărțirea e doar până în toamnă, când vor reveni pentru studii de masterat, deoarece, după cum a remarcat Eduard Cojocari: ”Studiile de licență ne-au ajutat să găsim multe răspunsuri, dar ne-au trezit și multe întrebări, pe care urmează să le dezlegăm în continuare pe parcursul afirmării profesionale”.

Conf. univ., dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației, a ținut un discurs de felicitare adresat absolvenților și i-a invitat să aplice în continuare la programe de master și doctorat: ”Ne mândrim cu faptul că rândurile specialiștilor din domeniile de pregătire din cadrul facultății se vor completa cu circa 330 de tineri bine instruiți, dotați cu cunoștințe, abilități și competențe care le vor orienta parcursul profesional spre o carieră de succes. Vom fi bucuroși de succesele fiecărui absolvent. În anul acesta am realizat un șir de activități cu participarea studenților la toate programele de studii. Am fost o echipă puternică, am participat împreună – studenți și cadre didactice – la formarea Dvs. profesională, și țin să menționez că vom fi în continuare primii consultanți ai Dvs., deoarece ne dorim mult să vă afirmați în câmpul muncii”.

De asemenea, lect. univ. Svetlana Haraz, șef Catedra Sociologie și Asistență Socială ”Nicolae Sali”, conf. univ., dr. Ludmila Tihonov, șef Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism și Dna Ludmila Zmuncila, director Oficiu Suport Academic din cadrul ULIM au felicitat studenții pentru rezultatele deosebite și le-au mulțumit pentru alegerea făcută de a veni la studii la ULIM.

În discursurile lor absolvenții au exprimat recunoștința față de profesori, de părinții care i-au încurajat și le-au fost alături în anii de studenție: ”Stimați profesori, distinși invitați, dragi părinți, vă mulțumim că sunteți prezenți aici, pentru a ne susține și pentru a vă bucura de reușita noastră, a celor care astăzi marcăm finalul unei etape speciale, facultatea. Parcă ieri eram niște bobocei care încercam să ne dăm seama unde este sala de curs, iar azi, suntem absolvenți gata să mergem înainte și să dăm piept cu lumea”, a menționat absolventa Viorica Tcaci.

La fel, cu mesaj de gratitudine a venit în fața profesorilor și absolventa Cristina Manic: ”Am ajuns în acest moment să fim oameni împliniți și să vă spunem un sincer mulțumim și cred că toți cei prezenți o să plecăm capul în fața Dvs., pentru că o meritați”.

Ecaterina Bounegru a exprimat recunoștință pentru susținerea oferită de ULIM prin realizarea studiilor din contul bugetului universității, închinându-se memoriei regretatului rector ULIM, Andrei Galben, care a promovat întotdeuna performanța studențească. În memoria fondatorului și rectorului ULIM pe parcursul a unui sfert de secol, academicianului Andrei Galben, audiența a păstrat un moment de reculegere.

În cadrul evenimentului dna Larisa Sali, directorul Asociației pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică ”Catalactica”, a acordat Diplome de Merit și premii celor mai vrednici absolvenți de la programul de asistență socială, îndemnându-i să-și continue studiile la unul din programele de masterat din domeniu.

Ceremonia de absolvire s-a încheiat cu interpretarea fraimosului imn studențesc ”Gaudeamus” de către profesori și absolvenți.

Serviciul de Presă, ULIM


05.07.2018