La ULIM s-au desfășurat lucrările Conferinței Științifice Interuniversitare la Criminologie

Facultatea Drept din cadrul ULIM a organizat la 12 decembrie curent, Conferința Științifică Interuniversitară la Criminologie, în memoriam Andrei Galben, cu tema: ”Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale și căi de soluționare”.

Manifestarea științifică a întrunit studenții și mediul academic de la 4 instituții de învățământ superior din țară: ULIM, Academia de Studii Eeconomice din Moldova, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată și Institutul de Relații Internaționale din Moldova. Mesaje de salut la deschiderea oficială a evenimentului au transmis:  prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale; prof. univ. dr. Valeriu Bujor, rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată; prof. univ. dr. Victor Guțuleac, vicerector Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată; conf. univ. dr. Serghei Țurcan, şef Catedră Drept Public (ULIM); dr. Djulieta Vasiloi; dr. Octavian Pop; lect. univ. Codreanu Alina (ASEM), Veronica Teleuca, Coordonatoarea Coaliţiei Naţionale „Viaţa fără Violenţă în Familie” și conf. univ. dr. Oxana Rotari. Vorbitotii au realizat o incursiune în timp, au adus elogiu celui care a fondat ULIM, regretatului rector și Acad. Andrei Galben. Totodată, în cadrul evenimentului tinerii studioși au fost încurajați să participe activ la manifestări științifice, să se implice în activitățile de creație, cercetare și publicare a lucrărilor științifice, pentru a atinge cele mai înalte standarde.

Dna Veronica Teleuca a ținut o prelegere publică referitor la egalitatea de gen din Republica Moldova, drepturile civile, politice și economice pentru bărbați și femei, subiecte dezbătute pe larg de către participanți. Studenții au avut ocazia să prezinte propriile comunicări și rezultate științifice, fiind divizate pe sețiuni: Deventologia; Securitatea criminologică; Victimologia; Formele crimei organizate.

Conferința Științifică Interuniversitară la Criminologie se organizează anual la ULIM și a devenit o tradiție ca studenților să le fie înmânate diplome de participare pentru inițierea în procesul de cercetare.

Serviciul de Presă, ULIM


12.12.2018