Soluții practice pentru dezvoltarea vertiginoasă a turismului din România și RM

Unul dintre evenimentele de rezonanță academică pentru România și R. Moldova, desfășurate recent, la ULIM, a fost susținerea tezei de doctor în economie, intitulată - “Impactul proceselor de integrare europeană și globalizare asupra turismului”, semnată de Cosmina Silviana Savu.  Conducătorul științific al domniei sale a fost dr. hab. Nicolae Ţâu,  prof. univ.

Cum am putea dezvolta turismul în RM și România, în contextul integrării europene și globalizării, prin crearea unor condiții reciproc avantajoase de eficiență economică? Aceasta  este întrebarea la care răspunde Cosmina Silviana Savu în teza sa de doctorat, susținută, recent, la ULIM. Autoarea abordează problematica anunțată sub aspecte științifice mai puțin studiate la noi. Accesați linkul :http://ulim.md/teze-doctor/o-teza-de-doctor-de-maxima-actualitate


09.09.2015