ȘEDINȚA ORDINARĂ A SENATULUI ULIM

Vă aducem la cunoştinţa DVS., că miercuri, 26 octombrie 2011, la orele 16.00, în Aula Magnifica (etajul IV) se va desfăşura şedinţa ordinară a Senatului ULIM

Ordinea de zi:


1. Rezultatele admiterii la ciclul I Licenţă, la programele de masterat şi doctorat în anul de studii 2011-2012 şi propuneri pentru organizarea  companiei de admitere 2012-2013.       

Ref.: Dl Andrei Galben, Rectorul ULIM

 

2. Aprobarea planului de activitate în domeniul colaborării internaţionale a ULIM în anul de studii 2011-2012.

Ref.: Dl Nicolae Țâu, dr. hab., prof. univ.

 

3. Aprobarea planurilor de activitate a Consiliilor Facultăţilor.

Ref.: Decanii Facultăților 

 

4. Evaluarea nivelului de cunoaştere a limbilor moderne şi utilizarea TIC de către studenţii anului I şi elaborarea programului pentru instruire compensatorie.

Ref.: Dl Mitru Ghițiu, dr., conf. univ.

 

5. Diverse.

 


25.10.2011