Prof. univ. dr. Ana Guțu decorată cu Ordinul „Legiunea de Onoare” în Grad de Cavaler (Franța)

Astăzi, 14 iulie, de Ziua Națională a Franței, Ambasadorul Franței în Republica Moldova, Excelența Sa Domnul Gérard Guillonneau, a comunicat o veste surprinzătoare și foarte plăcută – Președintele Franței, François Hollande, a semnat Decretul cu privire la decorarea a 560 personalități notorii din viața publică a Franței și de peste hotare cu Ordinul Național „Legion d’Honneur” – Legiunea de Onoare. Printre acestea se află și Doamna Ana Guțu, una dintre personalitățile academice reprezentative ale învățământului superior, profesor universitar la Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, actualmente deputat în Parlamentul RM, Președinta Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană.

Ordinul „Legion d’Honneur” a fost instituit de Napoleon în 1802 și reprezintă o recompensă pentru merite militare sau civile în fața națiunii. Ordinul „Legion d’Honneur” este atribuit în rang de Cavaler, Ofițer, Comandor, Mare Ofițer și Mare Cruce.

Numele Profesorului, Savantului și Politicanului Ana Guțu este unul de referință atât în domeniul științei, educației și managementului universitar, cât și pe eșichierul politic din RM și din UE.

Fără orice dram de exces laudativ, colegii de breaslă, discipolii și studenții Doamnei Ana Guțu îi adresează cele mai sincere felicitări cu prilejul acestei înalte decorări, mulțumindu-i pentru extraordinarele eforturi făcute în vederea parcursului european al țării noastre, pentru vasta și complexa activitate desfășurată cu abnegație și pasiune și exprimându-și admirația și deferența pentru ținuta sa academică, seriozitatea-i debordantă cu care-și îndeplinește misiunile, atitudinea calmă și căldura sufletească în comportament și importantele realizări înregistrate în carieră.

De la tribuna amfiteatrelor universitare, dar și de la tribuna Parlamentului, a organismelor internaționale, pe care le onorează și le înnobilează de zeci de ani, prin elocința discursurilor sale, Ana Guțu ne transmite nouă, colegilor de echipă și cetățenilor, interesul și responsabilitatea față de lucrul asumat, respectul față de neam, larga deschidere pentru nou și spiritul de colaborare, puternicul simț al răspunderii civice, dragostea față de limba română și latinitate, atașamentul față de limba franceză și francofonie.

Vezi mai multe: http://anagutu.net/ 


15.07.2014