Ranking Web of Universities

Conform rezultatelor clasamentului mondial Ranking Web of Universities elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei, Universitate Liberă Internațională din Moldova se plasează în topul celor mai prestigioase universităţi din Republica Moldova în anul 2015.

ULIM deţine locul 1 la indicatorul  openness (mărimea şi fişierele complexe) între cele 26 de site-uri ale instituțiilor de învățămînt superior din RM incluse în top și locul 2 la  indicatorul vizibilitate.

Primele 100 de locuri din clasamentul „Ranking Web of World University” au fost ocupate de universităţi din Statele Unite –locul I revenindu-i Universității Harvard. Din Europa – se enumără astfel de  universităţi ca Cambridge şi Oxford din Marea Britanie,  Universitatea Hamburg din Germania cît și alte universități renumite.

Topul universităţilor Ranking Web of University este unicul de acest fel din lume. Acesta motivează instituțiile de învăţământ superior şi oamenii de știință de a avea o prezență web care să reflecte cu exactitate activitățile lor.

Prezenţa pe web şi vizibilitatea sunt utilizați ca indicatori de performanţă la nivel mondial ai unei universităţi. Aceşti indicatori iau în considerare conţinutul informaţiei şi a materialelor postate pe site, inclusiv volumul şi calitatea publicaţiilor electronice, prezenţa la nivel internaţional a instituţiei de învăţământ, dar şi relaţiile pe care le are aceasta la nivel social, economic, cultural şi politic. Topul se publică din anul 2004 și se realizează odată la fiecare șase luni.

Pentru prima dată, universităţile din Republica Moldova au fost incluse în Ranking Web of University în anul 2010.

În acest an, în clasament au fost incluse peste 12000 de universități din întreaga lume, dintre care 26 de instituţii de învăţământ din Republica Moldova. De menţionat este că, în pofida faptului că Universitatea Liberă Internațională din Moldova este o istituție relativ tînără, oricum a izbutit să deţină întîietate în rândul instituţiilor de învăţământ superior de la noi din ţară și totodată, ocupînd locul 4344  în topul mondial. (vezi clasamentul: http://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of).

 

Webometrics este un clasament ce evaluează site-urile web ale universităţilor, instituţiilor de cercetare,spitalelor şi şcolilor de business. Ierarhizarea este realizată semestrial în lunile iulie şi ianuarie de către Consiliul Superior de Investigații Științifice (CSIC) din Spania, instituție ce aparține Ministerului Educației de la Madrid şi are ca scop încurajarea sporirii calității şi volumului site-urilor oficiale ale universităților.

 Webometrics foloseşte următorii indicatori în realizarea clasamentului:

- Visibility/ vizibilitatea (numărul total de legături externe unice primite - inlinks);

- Size/ mărimea (numărul de pagini ale site-urilor web);

- Rich files/ fişierele complexe (numărul de formate de fişiere PDF, PostScript, Word, Powerpoint etc.);

- Scholar (numărul de lucrări şi citări indexate de pe site).

Fiecare dintre aceşti indicatori are o anumită pondere pentru stabilirea clasamentului: vizibilitatea 50%, mărimea 20%, fişierele şi scholar a câte 15%.


20.02.2015