RECRUTARE PENTRU MOBILITATE: PROGRAMUL ERASMUS +

Universitatea Liberă Internațională din Moldova este unul dintre partenerii proiectului de mobilitate pentru anul de studii 2015-2016, gestionat de către Universitatea Catolică Ioan Paul II din Lublin în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea-cheie 1 (Mobilitatea persoanelor în scop educațional).

În cadrul acestui proiect 4 studenți de la ciclul Masterat, de la specialitatea Relații Internaționale vor avea posibilitatea de a studia, pe parcursul semestrului II al anului de învățământ 2015-2016 (5 luni: 15 februarie - 30 iunie 2016), la Universitatea Catolică Ioan Paul II din Lublin.

 

În același timp, un cadru didactic al ULIM (specialitatea Relații Internaționale) va preda un curs (compact - 1 săptămână) la aceiași universitate din Lublin, iar un reprezentant al Centrului RI ULIM va efectua un stagiu de perfecționare (schimb de experiență) la instituția parteneră din Lublin (1 săptămână).

 

Studenții de la ciclul Masterat, de la specialitățile Științe Politice, Relații Internaționale, Studii Europene pot aplica pentru participarea la proiect. Selecția studenților se va produce la nivel instituțional (ULIM).

Criteriile de selecție:

-        Reușita academică

-        Cunoașterea limbii engleze (nivelul B1)

Dosarului studentului pentru selecție: Certificat de confirmare a reușitei academice și Certificat de cunoaștere a limbii engleze (în cazul lipsei acestuia, se va organiza o testare a cunoștințelor de limbă engleză a studenților în cadrul ULIM la sfârșitul lunii octombrie).

Dosarul trebuie prezentat până la 30 octombrie 2015, pe adresa:

Ludmila Coada,

Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Istorie (of. 704)

lcoada@ulim.md

tel: 060104422

 

Cadrele didactice interesate în predarea unui curs în domeniul Relațiilor internaționale, Studiilor Europene sunt invitate să completeze Staff-Mobility-Agreement-Teaching_15-16 și să-l transmit direct la Universitatea Catolică Ioan Paul II din Lublin, către kostecki@kul.pl.

 

Reprezentantul Centrului RI care va beneficia de stagiul de perfecționare la Universitatea Catolică Ioan Paul II din Lublin va fi numit din oficiu (decizia Rectorului/Vicerectorului) și la fel va completa Staff-Mobility-Agreement_Training_15-16.  


12.10.2015