Susţinerea tezei cu tema„Impactul politicii inovaţionale asupra competitivităţii internaţionale ale ţărilor în condiţiile globalizării economice” -Todorova Liudmila

Va avea loc la 6 martie 2015, ora 1500 în ședința Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.02-04 din cadrul Universității Libere Internaţionale din Moldova pe adresa: MD-2012, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52 (sala Senatului).


05.03.2015