Vizita la ULIM a Excelenței Sale, Dl Pascal Vagogne, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Franței în Republica Moldova

Astăzi, 21 noiembrie, 2014, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost vizitată de către Excelența Sa, Dl Pascal Vagogne, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Franței în Republica Moldova.

Inițial, Excelența Sa a avut o întrevedere protocolară cu conducerea universității. În cadrul discuției interlocutorii au apreciat și salutat colaborarea eficientă dintre ULIM și Agenția Universitară a Francofoniei, Antena căreia își are sediul în incinta ULIM, precum și modalitățile de implementare ale Acordului de cooperare semnat între ULIM și Ambasada Franței la Chișinău prin prisma intensificării colaborării culturale și academice cu Republica Franceză. Academicianul Andrei GALBEN a reiterat importanța pe care o acordă ULIM intensificării și valorificării pe deplin al potențialului existent între instituțiile universitare din Franța și cele din Republica Moldova, precum și necesitatea identificării mai multor oportunități de colaborare în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus Plus si Horizon 2020.  La rîndul său, diplomatul francez, care recent și-a început mandatul la Chișinău,  a asigurat conducerea ULIM de sprijinul Ambasadei  Franței la Chișinău în vederea promovării imaginii ULIM la nivel academic european.

Ulterior ambasadorul a ținut o prelegere publică cu tema „La France – puissance d’influence: des réformes au service de la croissance, des industries culturelles et de la transition énergétique”.  Excelența Sa Pascal Vagogne le-a vorbit studenților despre puterea de influență a Franței în materie de reforme în serviciul creșterii economice, industriilor culturale și tranziției energetice.

În alocuțiunea sa, Ambasadorul Franței în Republica Moldova a menționat, că pentru majoritatea francezilor țara noastră rămâne un tărâm necunoscut, inclusiv și pentru investitori. Din aceste considerente, Ambasada Franței la Chișinău intenționează să intensifice promovarea imaginii Republicii Moldova pe teritoriul Franței.

La finalul prezentarii, Excelența Sa a răspuns la o serie de întrebări adresate de către studenți  în materie de politică, istorie și cultură franceză, dar și de cooperare franco-moldavă. Totodată, Ambasadorul a explicat studenților ULIM despre oportunitățile de a efectua stagii de practică profesională în cadrul misiunii diplomatice a Franței, precum și în diverse  întreprinderi franceze.

La întrevederea cu delegația franceză au participat Prim-Vicerectorul ULIM, Ana Guțu; Vicerectorii pentru cooperare internațională Corina Cojocaru-Ulianovschi și Nicolae Țâu; Responsabilul Antenei AUF la Chișinău, dl Roman Kwiatkowski, alți reprezentanți ai ambasadei,  cadre didactice și studenți. 

De menționat că E.S. Dl Pascal Vagogne s-a aflat în vizită la Universitatea Liberă Internațională din Moldova  pentru a doua oară de la acreditarea sa în Republica Moldova.  Înaltul diplomat a vizitat ULIM pentru prima dată cu ocazia desfășurării în cadrul ULIM a Forumului francofon Întreprinderi – Studenți organizat la 25 septembrie curent în premieră de către Antena din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) și Camera de Comerț și Industrie Franța-Moldova (CCIFM) în parteneriat cu ULIM.


20.11.2014