Seminarul ştiinţifico-practic internaţional „Activitatea de traducător: calitate, eficienţă şi constrângeri”

La 6 octombrie la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova a avut loc seminarul ştiinţifico-practic internaţional Activitatea de traducător: calitate, eficienţă şi constrângeri. Evenimentul a fost prilejuit de Ziua Internaţională a Traducătorilor şi împlinirea a 18 ani de la fondarea Facultăţii Limbi Străine (actualmente Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării), fiind organizat de ULIM, în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi și Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova. La lucrările seminarului au participat peste 60 de profesori, cercetători, traductologi din Franța, România și RM și peste 40 de traducători din RM.

În plenul seminarului au prezentat comunicări și alocuțiuni de salut personalități notorii din spațiul românesc: Angelica VÂLCU, conf. univ. dr., șef departament Limbă și Literatură Franceză, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Constantin FROSIN, prof. univ. dr., Universitatea „Danubius”, Galaţi; Arcadie SUCEVEANU, Preşedintele Uniunii Scriitorilor; Emilian GALAICU-PĂUN, scriitor, traducător; Gheorghe MOLDOVANU, prof. univ., dr. hab., şef catedră Limbi Moderne de Afaceri, ASEM; Ludmila ZBANŢ, prof. univ., dr. hab., decan Facultate Limbi şi Literaturi Străine, USM; Constantin BRAGOI, preşedinte al Comisiei de Atestare a Traducătorilor, Ministerul Justiţiei; Elena PRUS, prof. univ., dr. hab, director ICFI, ULIM; Ludmila HOMETKOVSKI, conf. univ. dr., decan Facultate LSȘC, ULIM; Ghenadie RÂBACOV, lect. sup. drd., șef catedră Filologie Romanică, ULIM, ș.a.


12.10.2011