Ana Guţu a participat la Comisia Regională de Experţi (CRE), Bucureşti, România

La 7 decembrie, curent, la Bucureşti s-a desfăşurat reuniunea Comisiei Regionale de Experţi, regiunea Europei Centrale şi Orientale a Agenţiei Universitare a Francofoniei.

Membrii comisiei au examinat rapoartele ştiinţifice de gestionare  a proiectelor, au venit cu recomandări întru continuarea continuarea finanţării pentru majoritatea proiectelor în derulare, au luat cunoştinţă cu activităţile administrate de către Biroul Europei Centrale şi Orientale al AUF în 2012. Comisia de Experţi a elaborat un program pentru Simpozionul proiectelor, care se va desfăşura la 18-19 martie 2013 la Târgovişte, România.

Doamna Ana Guţu este membru a Comisiei regionale de Experţi din iunie 2012.


14.12.2012