Inaugurarea anului academic 2013-2014 la ULIM

Conform unei frumoase tradiţii, începutul noului an de învăţământ a fost marcat cu mult fast de către colectivul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. La 1 septembrie, studenţii şi profesorii, în special tinerii proaspăt înmatriculaţi la studii la ULIM, şi-au dat întâlnire în Sala Palatului Naţional „Nicolae Sulac”.

La eveniment au participat Doamna Ana GUŢU, Prim Vicerector ULIM, deputat în Parlamentul RM, Doamna Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÂNAC, Vicerector pentru Studii ULIM, Dl. Nicolae ŢÂU, Vice-rector pentru Relaţii Internaţionale, alţi reprezentanţi ai conducerii acestei instituţii. În mesajul său de salut, Prim Vicerectorul Ana GUŢU i-a felicitat pe studenţii anului I cu ocazia unui nou început în viaţa lor, îndemnându-i să fie prieteni buni cu cartea, pentru că numai astfel vor putea deveni specialişti de calitate. ”Educaţia este esenţială pentru viitorul unei persoane”, a menţionat Dumneaei în discursul inaugural, aducând drept exemplu viaţa înţeleptului Socrate - condamnat la moarte pentru respectul său faţă de ştiinţă şi educaţie, dar apreciat apoi, peste vremuri, când meritele şi conceptele sale au fost unanim recunoscute.

Printre oaspeţii prezenţi la eveniment au fost şi numeroase persoane publice, diplomaţi. Un cuvânt de salut – apropo, rostit în limba română! - a ţinut să adreseze ULIM-ului şi Ambasadorul Poloniei la Chişinău, Excelenţa Sa, Dl. Artur MICHALSKI. Printre altele, diplomatul polonez l-a citat pe marele hatman polonez, care spunea, la timpul său: „Polonia va fi aşa, precum este educaţia tineretului”. Parafrazând aceste spuse, Excelenţa Sa a afirmat: ”R. Moldova va fi aşa, cum se va educa şi instrui tânăra ei generaţie”, îndemnând tinerii să asigure că Moldova se va schimba spre mai bine şi se va dezvolta ca un stat european modern. Potrivit ambasadorului, Polonia a reuşit, de asemenea, să facă schimbări majore pe calea democratizării şi a globalizării. „Daca acest fapt a fost posibil în Polonia, în alte ţări ale Europei Centrale, va fi posibilă şi aici” a menţionat Excelenţa Sa, Dl. Artur MICHALSKI. Distinsul oaspete le-a dorit tuturor, în mod special studenţilor începători să aiba satisfacţie în procesul de cunoaştere a lumii, iar căutarea adevărului să fie întâi de toate o sursa de bucurie pentru ei.

Asistenţa a fost salutată şi de ministrul Tineretului şi Sportului, Octavian BODIŞTEANU, fost absolvent al Facultăţii de Drept ULIM. În mod firesc, dl ministru şi-a amintit de anii săi de studenţie şi a menţionat că este foarte demn şi mândru de faptul că şi-a făcut studiile la ULIM, deoarece anume aici a întâlnit profesori de o deosebită prestanţă intelectuală, unii dintre care i-au devenit ulterior adevăraţi prieteni.

După cum se ştie, în ultimii ani ULIM şi-a consolidat relaţiile de colaborare cu profesorii din China şi Coreea de Sud, de aceea la sărbătoarea de inaugurare a noului an de studii au răsunat şi cuvintele lor de felicitare. Dl. Yang Tongjung, profesor din China, Director al Institutului Confucius de la ULIM, şi Dna Kim Won Sim, profesoară din Coreea de Sud, Director al  Departamentului Limbi Asiatice al ULIM s-au referit la diverse aspecte ale colaborării, la unele acţiuni de rezonanţă realizate în comun. Graţie acestor relaţii, studenţii ULIM au posibilitatea de a efectua un schimb de experienţă în cadrul universităţilor din cele două state asiatice.

Cuvinte de încurajare au adresat studenţilor de la anul I şi foştii absolvenţi ai ULIM. Aceştia şi-au amintit de propria experienţă de student, afirmând că a fost una dintre cele mai frumoase, şi le-au urat studenţilor şi profesorilor un an la fel de bogat precum sunt toamnele în Moldova. 

În final, Dl. Vitalie BUDECI, responsabil pentru Admiterea 2013 la ULIM, a dat citirii Ordinul de înmatriculare a studenţilor în anul I, la facultăţile ULIM, felicitându-i pentru faptul că au devenit studenţi ai unei universităţi prestigioase, care le va garanta studii de calitate. 

 

Reflectarea evenimentului  în mass-media http://www.publika.md/start-vietii-de-student--sute-de-tineri-proaspat-inmatriculati-s-au-reunit--astazi--in-cadrul-unor-adunari-festive-video_1565041.html

 

Discursul domnului Ambasador al Poloniei03.09.2013