Semnarea Contractului de colaborare încheiat cu Ministerul Mediiului și ULIM

La 6 septembrie, curent, Ministerul mediului, în persoana ministrului Gheorghe ȘALARU și Universitatea LIberă Internațională din Moldova, în persoana rectorului Andrei GALBEN au încheiat un Contract de colaborare, obiectivul căruia îl constituie grija instituțiilor față de soarta mediului și ecologia în Republica Moldova.

Scopul primordial în contextul semnării acestui acord este unul durabil, care va contribui la fortificarea mediului și ecologiei țării. În document se stipulează căile și metodele de contribuire reciprocă la dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a părţilor contractante, pregătirea în cadrul ULIM a specialiştilor în  domeniul mediului  şi ecologiei în corespundere cu planurile de studii şi programele de instruire cu folosirea tehnologiilor educaţionale  moderne şi ale metodelor avansate de organizare a studiilor. Studenții Facultăţii Biomedicină şi Ecologie a ULIM vor avea oportunitatea să desfășoarei practica în cadrul Ministerului Mediului, toți doritorii vor avea posibilitatea de a conlucra în domeniul cercetărilor ştiinţifice. În acest scop Ministerul Mediului se obligă să asigure toate condițiile optime pentru desfășurarea practicii instructive şi de licenţă, va  acorda  studenţilor asistenţă şi informaţia necesară privind organizarea şi activitatea sistemului mediului potrivit Legislaţiei Republicii Moldova şi a Actelor Internaţionale. ULIM va organiza conferinţe, simpozioane, la care vor fi discutate diverse probleme ale mediului, va pune la dispoziţia colaboratorilor Ministerului Mediului fondurile bibliotecii, sălile computerizate, informaţii cu privire la cercetările ştiinţifice în domeniului mediului. 
Contractul a fost încheiat pe un termen de 5 ani şi intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi contractante


07.09.2013