ULIM participă la programul CEEPUS III, anul academic 2011-2012

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) este un program regional de mobilitate academică care se derulează în Europa Centrală şi de Est din anul 1993. Republica Moldova a aderat la CEEPUS III în anul 2010.

Instituţiile de învăţământ superior participante la Programul CEEPUS III sunt: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Acordul CEEPUS III a intrat în vigoare la 1 mai 2011.

Toate operaţiunile privind crearea /gestionarea proiectelor CEEPUS şi înscrierea pentru obtinerea burselor se fac online, pe pagina oficială a proiectului: www.ceepus.info. La nivel naţional, programul este coordonat şi implementat de Oficiul Naţional CEEPUS din cadrul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova: www.edu.md.


10.05.2011