Attachments:

1. filarmonica pliant

2. filme Ko. bilet

 

Diana Răileanu,

Coordonator pentru Relaţii cu Publicul,

        Centrul pentru Cooperare Internaţională ULIM,

        Strada Vlaicu Pârcălab 52,

        MD-2012, Republica Moldova

        tel/fax: +373 22 20 59 21