Armonizarea legislației RM cu reglementările UE,
analizată de studenții juriști

La ULIM, s-a desfășurat, recent, Conferința universitară ”Armonizarea legislației naționale a RM cu politicile UE: realizări și perspective”. Studenții juriști au analizat procesul de aliniere a legislației naționale la reglementările europene. Amintim că, la începutul anului, guvernul a adoptat Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru 2015. Hotărârea prevede ajustarea a peste 90 de acte naţionale la cerinţele acqius-ului comunitar şi Acordului de Asociere RM – UE.

Documentul cuprinde 13 domenii prioritare: societăţi comerciale, servicii financiare, fiscalitate, agricultură şi dezvoltare rurală, cooperarea în sectorul energetic, protecţia consumatorului, drepturi de proprietate intelectuală, concurenţă, protecţia mediului înconjurător, sănătate publică, societate informaţională, comerţ şi aspecte legate de comerţ, ocuparea forţei de muncă, politica socială şi asigurarea oportunităţilor egale, transporturi, statistică, securitate şi justiţie.

”Studenții noștri sunt activi în utilizarea tuturor oportunităților ce le oferă ULIM. UE este viitorul RM  și tinerii specialiști de mâine sunt instruiți excelent în preluarea bunelor practici europene. Discuțiile în contradictoriu dezvoltă competențele angajaților de mâine ale structurilor de stat și sectorului privat, care vor avea capacitatea să asimileze bunele practici ale UE.

Încercăm să le educăm o atitudine responsabilă, în speranța că acest obiectiv de politică externă – integrarea europeană, denigrat de anumite formațiuni politice, va fi transpus cu succes în practică”, spune dr. Alexandru Cauia, decanul Facultății Drept.

Schimbările șocante sub aspecte legislative și ale relațiilor între statele membre ale UE au devenit un capitol important în cercetările viitorilor juriști de la ULIM. Facultatea Drept conlucrează în permanență cu Delegația UE la Chișinău, Reprezentanța EUBAM, Ministerul de Externe și Integrare Europeană, ai căror experți instruiesc studenții ULIM în direcția integrării europene la toate nivelele societății.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


14.12.2015