Biblioteca ULIM își modernizează serviciile cu ajutorul partenerilor din Norvegia

Universitatea din Bergen, Norvegia, a găzduit, săptămâna trecută, o vizită de documentare a directorilor bibliotecilor universitare din R. Moldova, organizată în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, finanțat de Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia (Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior). La întrunire a participat dna Irina Cerneauscaite, directoarea Departamentului Biblioteconomic (DIB), ULIM fiind partener împreună cu 18 biblioteci universitare din R. Moldova, Universitatea din Bergen şi Universitatea Transilvania din Brașov.

Partenerii  diseminează cunoştinţe pentru toate bibliotecile universitare din republică. Activitatea principală în cadrul acestui proiect ține de consolidarea capacităţii bibliotecarilor, prin ei a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior.

Vizită de studiu la Universitatea din Bergen

”De la începutul proiectului, la ULIM, am început să dezvoltăm o serie de servicii electronice în eficientizarea procesului educațional. Am acumulat noi cunoştinţe şi experienţe de ultimă oră, grație discursurilor instructive ale rectorulului Universităţii din Bergen, dlui Dag Rune Olsen, directorului Bibliotecii Universităţii din Bergen, dnei Maria Carme Torras. Am beneficiat de un workshop foarte util privind bibliometria şi scientometria, susţinut de prof. dr. Angela Repanovici de la Universitatea Transilvania din Braşov.

Dna Ingrid Cutler, funcționar administrativ superior în cadrul Universității din Bergen, ne-a împărtășit din experienţa în dezvoltarea repozitoriul instituţional şi a accesului deschis”, povestește dna Irina Cerneauscaite.

Momentul culminant al întrunirii a fost vizita reprezentanților comunității bibliotecarilor academici din R. Moldova la Biblioteca Universităţii din Bergen şi la Biblioteca Colegiului Universitar de Stiinte Aplicate. ”Sunt instituții super-moderne sub toate aspectele – de la spaţiile de agrement, de lucru în grup și individuale  foarte comode – la serviciile prestate.

Biblioteca Universităţii din Bergen dispune de circa 1,8 milioane de volume și periodice, 284 000 de fotografii, 3 600 de manuscrise, 41 000 de hărți și atlase, 400 000 de documente electronice și aproximativ  6.200 de înregistrări muzicale. Biblioteca universitară este alcătuită din opt biblioteci specializate, situate în vecinătatea facultăților”, povestește directoarea DIB.

Vizita de studiu în Norvegia şi training-urile susţinute de experţii internaţionali în cadrul proiectului oferă bibliotecarilor academici din R. Moldova accesul la reţeaua internaţională de profil.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


16.05.2017