Calitatea cercetării științifice și internaționalizarea continuă, în atenția Senatului ULIM

Evaluarea activității de internaționalizare a proceselor universitare și a calității cercetării ştiinţifice în anul academic 2016-2017 au fost două chestiuni de prim-plan, dezbătute în cadrul recentei întruniri a Senatului ULIM. Dl Vladimir Chirinciuc, vicerector pentru relații internaționale și dl Vitalie Gamurari, șeful Școlii Doctorale Drept, au prezentat rapoarte pe aceste subiecte, despre care vom reveni cu detalii. Rectorul Andrei Galben a subliniat că ULIM va investi masiv, în continuare, în procesul de integrare europeană în educație și în cooperarea cu partenerii internaționali, în vederea promovării unor standarde înalte ale procesului de studii.

Prin decizia Senatului ULIM, dr.hab. Mihai Poalelungi, președintele Curții Supreme de Justiție și membrul Senatului ULIM, a fost distins cu Ordinul ULIM, pentru implicarea în varii proiecte, derulate de Facultatea Drept - editarea de publicații științifice și sprijinul în realizarea emisiunii studențești TV Tu și Legea.

În semn de apreciere pentru merite deosebite în activitatea universitară și științifică, dlui Vitalie Budeci, dr. conf. univ. inter. la Facultatea Drept, absolvent ULIM, i s-a conferit Medalia ULIM.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


30.11.2017