Cercetarea științifică la ULIM, o importantă platformă de comunicare academică

Cercetarea științifică a fost una dintre chestiunile de primă importanță dezbătute de Senatul ULIM, la întâia reuniune din anul 2017. Lideri la capitolul publicații editate în țară și străinătate, din anul trecut academic, au devenit Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Facultatea de Litere și Facultatea de Drept. De asemenea, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Facultatea de Litere, Facultatea Drept și Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism sunt cele mai active în ceea ce privește organizarea și participarea la conferințe naționale și internaționale. Cât privește formarea continuă a cadrelor, Facultatea de Litere, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială au cele mai bune rezultate.

Rezultatele pe anul de studii 2015-2016 

Acestea sunt concluziile dlui Mihail Șleahtițchi, vicerector pentru cercetare și președinte al Consiliului Științific ULIM, care a prezentat un raport de autoevaluare a calității științifice la ULIM, în anul trecut universitar.

”În istoria ULIM, anul de studii 2015-2016  se va întipări ca o perioadă în care  s-au întreprins  diverse și, deseori, chiar  importante acțiuni pe dimensiunea  cercetării științifice, a transformării acesteia într-o valoroasă platformă de comunicare academică,  de  multiplicare a grilelor de interpretare  fenomenologică   sau, invers,  de apropierea a diferitelor categorii de concepte, teorii și paradigme.

Experiența  acumulată pe parcursul anului de studii 2015-2016 a demonstrat – o dată în plus - că instituirea, în cadrul ULIM, a trei distincte profiluri de investigare  științifică (cu direcții strategice și centre /institute de cercetare, cu  secții și proiecte științifice  multidimensionale) a constituit un moment  important în diversificarea și amplificarea procesului  de antrenare a studenților și cadrelor didactice în investigarea științifică  a diferitelor tipuri de  fenomene, fapte și împrejurări”, meționează dl. Mihail Șleahtițchi.

Școlile Doctorale ULIM, o carte de vizită

În fond,  experiența de cercetare științifică acumulată pe parcursul anului de studii 2015-2016   înfățișează  ultima treaptă în edificarea eșafodajului de care s-a făcut uz la proiectarea  și lansarea  Școlilor Doctorale ULIM, consideră vicerectorul pentru cercetare. 

”Este de datoria Școlilor Doctorale ULIM să  valorifice la  maximum  potențialul investigațional acumulat  pe parcursul anului universitar  2015-2016, punând în aplicare tot ce a fost mai bun și mai interesant   pe acest  palier al activității  academice”, afirmă dl. Mihail Șleahtițchi.

Cercetarea ştiințifică este o componentă esențială şi distinctă a activității cadrelor didactico-științifice universitare. În ULIM, activitatea de cercetare ştiințifică are o relevanță egală cu cea didactică. Ea repreгintă unul din criteriile obligatorii şi primordiale de apreciere a valorii profesionale a cadrelor didactico-științifice din comunitatea universitar-academică.

Tabloul detaliat, pe facultăți, poate fi urmărit, accesând raportul dlui Mihail Șleahtițchi, președintele Consiliului Științific ULIMAutoevaluarea calității cercetării ştiinţifice la ULIM în anul universitar 2015-2016

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


28.02.2017