Circa 35 de absovenţi ai Facultății de Litere, promoţia 2017, au fost evaluaţi cu note de 10

La Facultatea de Litere s-au terminat examenele de licență, care au constat din proba teoretică, de traducere și susținerea publică a proiectelor finale. Cei aproape o sută de absolvenți de la franceza-engleza, engleza-franceza, engleza-spaniola, germana-engleza, engleza-chineza etc., utilizând echipamentul ultramodern din dotația ULIM, au prezentat rezultatele studiilor de caz și cercetărilor efectuate în baza stagiilor profesionalale. Circa 35 de absovenţi ai promoţiei 2017 au fost evaluaţi cu note de 10.

Lucrările au fost coordonate de prof. univ. dr. Ana Guțu, lect. univ. drd. Ghenadie Râbacov, conf. univ. dr. Inga Stoianova, conf. univ. Zinaida Cameneva, conf. univ dr. Tatiana Podoliuc, lect. univ. drd. Natalia Azmanova, conf. univ. dr. Iurie Krivoturov, ș.a.

Comisiile de licență au fost prezidate de conf. univ. dr. Ion Guțu, directorul Departamentului Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova și conf. univ. dr. Gabriela Șaganean de la Departament Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, USM.

După www.languages.ulim.md


13.06.2017