Colaborarea profesor-student
Crearea unui dialog de succes, la ULIM

Conf. univ. dr. Gholamali Mohammadifard, directorul Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră a susținut, recent, un training, cu tema Dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă. El s-a referit la colaborarea dintre profesor și studenți, ca o condiție esențială în procesul de predare. Dascălul cel mai apreciat, în viziunea tinerilor, folosește tehnologiile informaționale și metodele potrivite de predare, cu scopul de a-i instrui pentru integrarea pe piața muncii viitorului.

Creativitatea metodelor de predare în universitatea secolului XXI trebuie să atragă obligatoriu și prezența activă a studenților.

”Noi suntem într-un context de schimbări sociale, când instrumentele de comunicare trebuie să fie interactive. Aceasta înseamnă că ambele părți contribuie, în mod egal, la crearea unui dialog de succes. Noi, cadrele didactice, așteptăm, zilnic,  feedback din partea studenților noștri, implicare permanentă în discuții, prin expunerea punctelor de vedere, chiar diferendelor de opinie.

Tindem ca toate cursurile desfășurate la ULIM să fie interactive și tinerii să nu fie pasivi la ore. Interacțiunea este cheia succesului dascălilor și studenților deopotrivă, la cursuri”, afirmă dl. Gholamali Mohammadifard.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


24.10.2017