Comunicare și antreprenoriat social în diasporă pe experiența Canadei

La ora aceasta, la ULIM, are loc evenimentul de lansare a proiectului Comunicare și antreprenoriat social în diasporă pe experiența Canadei, ce constă din organizarea unui training, susținut, în perioada 5 iunie - 15 iunie, de dr. Ala Mândâcanu, șefa Comunității Moldovenilor din Québec. Seminarul este organizat în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub Reîntoarcerea profesională a diasporei. La eveniment, participă studenți, jurnaliști, specialiști în comunicare, lideri ai asociațiilor neguvernamentale.

Punți de legătură dintre societatea din RM și migranți

”Sarcina mea este să stabilesc punțile necesare dintre societatea din R. Moldova și diaspora stabilită pentru totdeauna sau temporar peste hotare, care să fie la nivel de înțelegere maximală. Asemenea întâlniri sperăm să devină o tradiție. Abia la alegerile trecute, am văzut cât de importantă este diaspora în procesul de dezvoltare a R. Moldova și cât de necesar este ca societatea de aici să comunice în permanență cu migranții. Deseori, cei din R. Moldova au anumite iluzii despre ce este diaspora și viceversa.

Am auzit reproșuri la adresa celor plecați. Am observat și anumite așteptări din partea diasporei față de țara de origine. Să încercăm să ne apropiem de cetățenii noștri din afară. Seminarul este necesar în contextul în care mass-media, deseori, manifestă fie o atitudine superficială față de diasporă, fie așteptări exagerate față de aceasta”, susține dna Ala Mândâcanu.

Societatea civilă trebuie organizată pe orizontală, menționează domnia sa. ”Cu cât mai multe asociații neguvernamentale există, cu atât mai mari șanse are statul să se dezvolte. Orice grup social trebuie să-și rezolve problemele anume pe orizontală. Ce se întâmplă în RM? Există sistemul unui stat totalitar piramidal, unde cetățenii nu se adună să-și rezolve problemele, solicitând sprijin guvernanților. Aici nu există solidaritate, fiecare încearcă să stăruie personal pe lângă șeful mai mare.

Societatea civilă canadiană, însă, e formată pe orizontală, iar sistemul de vârf nu este rigid, pe când în R. Moldova verticala puterii împiedică dezvoltarea. De fiecare cetățean depinde cum va fi țara de mâine. Acest sentiment de responsabilitate există în Canada, care susține societatea civilă prin finanțare solidă. Un grup cât de mic dacă are un proiect valoros pentru societate, este susținut rapid de stat, fără birocrație”, spune dna Ala Mândâcanu.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

FOTO: Andrei Colța


05.06.2017