Conferința Națională „Provocări în dezvoltarea turismului în Republica Moldova”

La 25 martie curent, în contextul Săptămânii de Autoguvernanță Studențească la facultatea Științe Economice, a fost organizată Conferința Națională „Provocări în dezvoltarea turismului în Republica Moldova”. Lucrările conferinței au fost deschise cu mesaje de salut din partea conf. univ. dr. Valeriu Baeșu, decanul facultății și prof. univ. dr. hab. Alexandru Gribincea.

Conferința a beneficiat de participarea unor experți din domeniul turismului: Victor Ciobanu, consultant superior la Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM; Marina Podlesnaia, muzeograful Casei-Muzeu „A. S. Pushkin”; Irina Popa, președintele Asociației  Naționale a Ghizilor; Gabriel Mărgineanu, președinte S. E. „Biotica”. Invitații au avut intervenții prin care au prezentat studenților strategii și tehnici de promovare a turismului în arealul moldovenesc, au  oferit informații ce țin de valorificarea potențialului turistic național prin promovarea imaginii RM și au reliefat posibilitățile de dezvoltare a turismului în conformitate cu cererea și oferta turistică.

Viitorii specialiști au fost încurajați să se implice în activitățile de promovare a turismului intern și receptor, să ofere servicii de calitate înaltă turiștilor, să identifice oportunitățile nevalorificate, să susțină valorile tradiționale, să evalueze rezultatele obținute și să formuleze recomandări pentru perfecționarea cadrului normativ.

La final, decanul facultății Științe Economice, conf. univ. dr. Valeriu Baeșu a înmânat diplome de participare atât invitaților, cât și studenților, care au luat parte la conferință.

Serviciul de Presă, ULIM


25.03.2019