Contabilitatea, o profesie mereu actuală, fără șanse de dispariție

Un grup de studenți și colaboratori ai Catedrei Finanțe, Bănci și Contabilitate din cadrul ULIM au răspuns invitației Asociației contabililor şi auditorilor profesionişti din RM de a participa la Ziua Uşilor Deschise, cu ocazia Zilei Contabilului.

Există un acord de colaborare între Catedra Finanțe, Bănci și Contabilitate și Asociația contabililor şi auditorilor profesionişti din RM, în baza căruia, studenții noștri beneficiază de conferințe științifice naționale și internaționale, seminare de formare profesională.

De asemenea, au posibilitatea de a fi instruiți, conform unor programe de ultimă oră, de specialiști practicieni. Studenții ULIM au acces la evenimentele organizate de marile companii internaționale de consultanță, audit și contabilitate.  Stagiile de practică  ale viitorilor specialiști sunt organizate la Asociația contabililor şi auditorilor profesionişti. Prin intermediul acesteia, studenții ULIM își pot găsi locuri de muncă în mediul de afaceri.

O meserie tot mai solicitată pe piața muncii

”În ultimii ani, au dispărut multe profesii, meseria de contabil, însă,  nu a fost pusă niciodată sub semnul întrebării. Dimpotrivă, este tot mai solicitată și, la ora actuală, nu există domeniu de activitate economică, socială şi publică, unde să nu fie necesari astfel de specialiști”, susține dr. conf. univ. Igor Balan, șeful Catedrei Finanțe, Bănci și Contabilitate.

Domnia sa  îndeamnă tinerii care își vor susține, în curând, bacalaureatul, să opteze pentru o meserie cerută pe piața muncii, să urmeze studii superioare la ULIM, unde se pune accent pe angajarea absolvenților.

”A fi un bun contabil înseamnă să poți oferi un nivel înalt de încredere publicului larg, să ai capacitatea de a învăța continuu și să aplici cu succes în practică cele studiate. Să fii perseverent în furnizarea informațiilor pentru luarea deciziilor bazate pe criterii de profit. ULIM este instituția perfectă pentru a deveni un foarte bun specialist în contabilitate și să ai, ulterior, un loc sigur de muncă”, menționează dl. Igor Balan.

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


05.04.2016