Criminalistică: Cercetarea urmelor materiale ale infracțiunii, în colecţia DIB

Colecția Departamentului Informaţional Biblioteconomic (DIB) a fost completată, recent, cu lucrarea Criminalistică: Cercetarea urmelor materiale ale infracțiunii, semnată de Gheorghe Golubenco, dr. conf. univ., publicată, sub egida ULIM. Materialul didactic reflectă problemele actuale ale tehnicii criminalistice, principalele aspecte ale teoriei privind urmele infracțiuni, starea actuală a criminalisticii moderne.

O atenție sporită, autorul a acordat cercetării criminalistice a urmelor biologice de natură umană, tematică mai puțin abordată în publicațiile autohtone, dar și din perspectiva implementării metodei ADN în practica organelor de urmărire penală a țării noastre.

”Procesele de extindere și globalizare a fenomenului infracțional determină organele judiciare la reconsiderarea abordării activităților de prevenire și combatere a infracțiunilor. Crima organizată, sprijinită, astăzi, pe o bază materială semnificativă și caracterizată prin modalități violente de săvârșire a infracțiunilor, extinderea teritoriilor de influență și acțiune peste frontierile de stat, cu înfiltrarea în diverse niveluri ale instituțiilor însărcinate cu exercițiul puterii de stat – toate reclamă măsuri speciale din partea statului, pentru menținerea ordinii de drept și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale propriilor cetățeni”, menționează Gheorghe Golubenco, autorul cărții. 

Lucrarea este destinată cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor și studenților de la facultățile de drept, precum și lucrătorilor științifici și practici din sistemul organelor ocrotirii normelor de drept.

Publicația este pusă la dispoziţia utilizatorilor în Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bloc 1, etaj 6).

Irina Cerneauscaite, directoarea DIB


28.01.2016