Curs de instruire ”Implementarea sistemului de management al calității în instituțiile de învățământ superior conform standardului ISO 9001:2015”

La 23 octombrie 2018, membrii Consiliului pentru Asigurarea Calității și decanii facultăților ULIM au participat la programul de formare profesională: ”Implementarea sistemului de management al calității în instituțiile de învățământ superior conform standardului ISO 9001”, organizat de Institutul de Standardizare din Moldova.

În cadrul sesiunii, Inga Varvariuc, vicedirectorul ISM a menționat despre beneficiile implementării sistemului de management al calității  (SMC): consolidarea relației client-organizație, o gestionare eficientă a riscurilor, creșterea nivelului de satisfacție a clienților, inclusiv și a angajaților; optimizarea resurselor și proceselor, sporirea calității serviciilor produselor și/sau serviciilor organizației, îmbunătățirea comunicării interne, a competenței și condițiilor de muncă a personalului și obținerea unui punctaj mai bun în cadrul procesului de acreditare a organizațiilor. Cursul de instruire a colaboratorilor ULIM a avut ca scop prezentarea condițiilor, oportunităților și principiilor managementului calității. Astfel, programul cursului a inclus câteva subiecte:

-Introducerea în standardele de sisteme de management;

-Cerințele standardului EN ISO 9001:2015;

-Relația EN ISO 9001:2015 și ISO 21001:2018;

-Simularea implementării EN ISO 9001:2015 într-o instituție de învățământ cu elementele specifice ISO 21001:2018.

Precizăm că ULIM este deținător al Standardului SM SR EN ISO 9001:2015, fapt ce va îmbunătăți procesul educațional, va crește competivitatea și va satisface cerințele și așteptările utilizatorilor.

Serviciul de Presă, ULIM


23.10.2018