DIB, model de profesionalism și modernizare, în mediul universitar din RM

Reuniunea profesioniștilor din RM în domeniul bibliotececonomiei s-a desfășurat, la ULIM, în cadrul ediției a VIII-a a Conferinței Symposia Investigatio Bibliotheca, organizată, anual, de Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB). Biblioteca din învățământ: dinamism, acces, dezvoltare, transformare – este genericul evenimentului din anul acesta.

Promovarea serviciilor informaționale moderne oferite de biblioteci, încurajarea noilor direcții de cercetare, crearea unui mediu benefic pentru schimburi de experiența – au fost obiectivele esențiale ale evenimentului de la ULIM, invocate de dna Irina Cernauscaite, șefa DIB.

Bibliotecile universitare necesită investiții permanente

Un cuvânt de salut către participanții la conferință a adresat dna Elena Cernei, viceministra Educației. Domnia sa a atras atenția asupra scăderii alarmante a numărului de biblioteci în RM: de la 1367 din anul 2012, la 1238 - în anul 2015 și a obligațiilor guvernului, conform legii, de a le dota cu literatură de specialitate, artistică, mijloace tehnice, conform necesităților de ultimă oră.

La conferință a participat dl. Evan Tracs, directorul Programului Novateca în Moldova, care investește substanțial în facilitarea modernizării sistemului de biblioteci din RM. Din anul 2012, prin intermediul acestui proiect internațional, bibliotecile publice din orașe și localitățile rurale sunt dotate cu tehnologii informaționale de ultimă oră pentru accesul public la informații. Dl. Evan Tracs a promis colaborare intensă și cu bibliotecile universitare, în următorii ani.

ULIM a unit în jurul său profesioniști din sistemul național de biblioteci

”DIB este un model pentru bibliotecile universitare din RM. De mai bine de 20 de ani, aici se investește în modernizarea acestei structuri ULIM și în formarea cadrelor. DIB se dezvoltă, conform unor bune practici ale marilor centre universitare din străinătate. Formarea colecțiilor, deschiderea accesului liber la raft pentru utilizatori au fost pași  importanți ai administrației DIB. În plus, aceasta a unit în jurul ULIM profesioniști din sistemul național de biblioteci”, afirmă dna Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii Naționale din Moldova. Tribuna profesioniștilor DIB, prezentă la conferința națională, va fi adusă în atenția cititorilor, pe parcurs, pe site-ul ULIM.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 

 

 


26.02.2016