DIB ULIM la 25 de ani de activitate:
model de profesionalism și modernizare continuă al mediului universitar din RM

La cei 25 de ani de activitate, Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB) a devenit una dintre bibliotecile secolului XXI, ce oferă publicului un echilibru perfect între tradiție și modernizare continuă. DIB a devenit, indubitabil, un model pentru bibliotecile universitare din R. Moldova. De un sfert de veac, aici se investește în modernizarea acestei structuri ULIM și în formarea cadrelor. DIB se dezvoltă, aplicând în practică bunele practici ale marilor centre universitare din UE și SUA. Formarea colecțiilor, deschiderea accesului liber la raft pentru utilizatori au fost pași importanți ai administrației DIB. În plus, aceasta a unit în jurul ULIM profesioniști din sistemul național și cel internațional de biblioteci.

Echilibrul dintre tradiţie şi inovaţie

”DIB a parcurs 25 de ani de activitate prolifică. Succesul a depins, în mare, de echipa de oameni, care a stat în spatele acesteia. De fapt, succesul oricărei instituţii depinde de personalul care activează, iar în cadrul DIB, îndrăznesc să afirm, au fost mereu persoane inovative și deosebite.

Pe parcursul a 25 de ani, echipa DIB a contribuit la dezvoltarea culturii informaţiei în promovarea valorilor educaţionale, a unor politici și metodologii, experienţe în domeniile managementului resurselor umane în biblioteci, instruirea continuă, valorificarea creativităţii, diversificarea serviciilor info-documentare a comunităţii universitare ş.a. Am mers cu paşi mari spre inovație, progres, fără să ne oprim, făcând tot posibilul să avansăm odată cu cerințele tot mai mari ale timpului”, menționează dna Irina Cerneauscaite, directoarea DIB.

Realizările noastre au fost posibile, graţie sprijinului academicianului Andrei Galben, rectorul și fondatorul ULIM şi prim-vicerectorului Ana Guţu, cărora echipa DIB le aduce mulţumiri.  Cu această ocazie, facem o trecere în revistă a celor mai importante servicii pentru cititorii DIB ULIM.

Biblioteca Digitală ULIM, suport indispensabil

Biblioteca Digitală ULIM oferă acces integral la patrimoniul științific universitar ULIM, inclusiv la manuale, lucrări didactice, monografii, anale, reviste instituţionale, materiale ale reuniunilor ştiinţifice şi didactico-metodologice, repozitoriu instituţional, teze de doctorat şi alte documente universitare. Biblioteca Digitală ULIM lărgeşte accesul la resursele info-documentare, aflate în colecţiile proprii ale DIB, precum şi din afara spaţiului acestuia. Aceasta prezintă un conţinut structurat, în funcţie de nevoile utilizatorilor universitari  - cadre didactice, cercetători, studenţi, alte categorii, fiind pusă la dispoziţie ca un serviciu web,  asigurând accesul integral la copiile digitale ale patrimoniului documentar universitar.

Studenţii ULIM au acces la importante baze de date ale UE

DIB este una dintre instituțiile bibliotecare moderne și clasice, totodată, din RM. Deține bogate colecţii de carte, destinate procesului didactic şi de cercetare, constituite din fonduri interne ale ULIM sau provenite din ţară şi străinătate.

Prin intermediul DIB, studenţii ULIM au acces la baze de date ale renumitelor universităţi Cambridge, Oxord, la resursele electronice informaționale ale UE. Rețeaua EU BOOKShop, care poate fi accesată la DIB, oferă cărţi integrale, editate, recent, în ţările europene, cu posibilitatea de-a le cumpăra.

Cititorii beneficiază de o parte a colecţiilor  din Carolina de Nord

Ca membru al Consorţiului Naţional „Resurse electronice pentru Moldova”, DIB pune la dispoziţia cititorilor bazele de date ale celor peste 20 de biblioteci universitare din RM. La inițiativa ULIM, a fost semnat un acord de parteneriat cu mai multe biblioteci universitare din Carolina de Nord - University of North Carolina at Greensboro, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina State University, University of North Carolina at Wilmington și East Carolina University.

Este o colaborare fructuoasă dintre DIB și bibliotecile americane, ce oferă asistență în modernizarea și preluarea de bune practici, precum și instruirea personalului nostru. Studenţii beneficiază de o parte a colecţiilor  bibliotecilor din Carolina de Nord.

Colecții de carte rară, donate de profesori reputați și președinți de stat

Reputaţi profesori ai ULIM şi-au donat bibliotecile lor personale instituției. Spre exemplu, Sala Polivalentă nr. 2 găzduieşte colecţia de carte, donată de regretatul arheolog Ilie Borziac și e formată din publicaţii rare de istorie și arheologie.

În Sala de lectură nr. 3, avem colecţia regretatului lingvist Petru Roşca, care a activat mulți ani la ULIM, în fruntea Catedrei Filologie Romanică. Cititorii au acces la documente din domeniul lingvisticii, dar şi la volume de beletristică, editate în țară și în străinătate. Dr. hab. Ion Manoli a donat mai multe volume rarisime în limba franceză din biblioteca sa personală.

O altă sursă în completarea fondului bibliotecii universitare este schimbul de carte. Întâi de toate, cu Biblioteca Naţională a Moldovei. În plus, DIB a fost vizitată de preşedinţi şi alţi oficiali ai României, care au făcut importante donaţii de carte, în special, din domeniul politologiei şi relaţiilor internaţionale.

Colaborări solide cu marile biblioteci din România

DIB a încheiat o serie de acorduri de colaborare cu biblioteci de peste Prut. În primul rând, ne referim la Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, biblioteci universitare din Brașov, Sibiu, Piteşti. Schimbul de publicaţii este cea mai frecventă formă de colaborare.

O mândrie a DIB este un acord de parteneriat cu Biblioteca Congresului SUA. O serie de titluri editate la ULIM au ajuns în fondurile acelei solide instituții și viceversa. DIB deţine colecţii ale Consiliului Europei, achiziţionate ani de zile. La ULIM, a fost inaugurat Centrul de Informare şi Documentare al UE, dotat excelent.

Donații ale ambasadorilor și altor personalități

DIB facilitează accesul studenţilor la noi și noi baze de date din străinătate. Să menționăm că prima mediatecă universitară a fost deschisă anume la ULIM.

DIB oferă acces la donațiile de carte ale ambasadelor României, Germaniei, Franței, Elveției, Israel, Finlandei, Bulgariei etc. Ultima donaţie valoroasă de peste o mie de volume a fost făcută, recent, de dl. Dumitru Felician Lăzăroiu, cu sprijinul Ambasadei RM în Franţa. Sunt volume  publicate la prestigioase edituri din Franţa şi România. Pentru detalii, accesați linkul: Donație excepțională de carte oferită ULIM-ului de prof. dr. ing. Dumitru-Felician Lăzăroiu, cu sprijinul Ambasadei RM la Paris.

Practici și experiență de ultimă oră în domeniu

DIB ULIM a devenit actor important în cadrul unor parteneriate internaționale de modernizare continuă a bibliotecilor europene. Menționăm aici proiectul Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, finanțat de Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia (Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior), ce a oferit DIB ULIM practici și experiență de ultimă oră în domeniu. Pentru detalii, accesați link-ul: Biblioteca ULIM își modernizează serviciile cu ajutorul partenerilor din Norvegia.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


27.10.2017