DIB: acces liber de la fonduri de carte și colecții clasice – la o lume universitară a tehnologiilor informaționale
Prezentarea unor colecții și baze de date științifice ale ULIM

Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB) a devenit una dintre bibliotecile secolului XXI, ce oferă publicului un echilibru perfect între tradiție și modernizare continuă. DIB a devenit, indubitabil, un model pentru bibliotecile universitare din R. Moldova. De un sfert de veac, aici se investește în modernizarea acestei structuri ULIM și în formarea cadrelor. DIB se dezvoltă, aplicând în practică bunele practici ale marilor centre universitare din UE și SUA.

Formarea colecțiilor, deschiderea accesului liber la raft pentru utilizatori au fost pași importanți ai administrației DIB. În plus, aceasta a unit în jurul ULIM profesioniști din sistemul național și cel internațional de biblioteci.

Baze de date naționale și internaționale

Principiul de bază al dezvoltării resurselor documentare şi informaţionale ţine de utilizarea documentelor pe suport tradiţional (manuale, monografii, studii, culegeri, reviste şi altele, stocate în spaţiile funcţionale ale DIB) cu cele achiziţionate on-line (baze de date internaţionale reprezentative, precum „Cambridge University Press”, „Oxford English Dictionary”,  baze de date instituţionale, reviste electronice, surse Internet).

Colecţiile DIB sunt dezvoltate prin achiziţii de la librării şi centre editoriale, târguri naţionale şi internaţionale de carte (de ex., Târgul „Gaudeamus”, Bucureşti), proiecte internaţionale, publicaţii ale Centrului Editorial ULIM, donaţii individuale şi ale diverselor instituţii (Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite,  Curtea Supremă de Justiţie, Camera Naţională a Cărţii, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală etc.).

Model de profesionalism și modernizare continuă

O sursă importantă de îmbogăţire a colecţiilor DIB este schimbul de publicaţii de nivel naţional şi cel internaţional. DIB este iniţiatorul semnării Convenţiei de colaborare profesională a bibliotecilor universitare din Republica Moldova, astfel fiind fundamentat schimbul echivalent de publicaţii, editate sub egida universităţilor din Republica Moldova.

Acorduri de colaborare, reflectând schimbul de publicaţii, sunt semnate între DIB şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Camera Naţională a Cărţii, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. DIB întreţine relaţii de schimb cu bibliotecile publice (municipale, raionale), astfel contribuind la prezenţa publicaţiilor de interes larg în localităţi.

Schimb de publicații cu bibloteci din UE și SUA

Schimbul internaţional de publicaţii este realizat cu bibliotecile naţionale, parlamentare şi universitare din România, Ucraina, SUA, Germania etc. La iniţiativa rectorului ULIM şi în colaborare cu Centrul de Cooperare Internaţională  a fost lansat un apel către centrele universitare din alte ţări, cu care ULIM a semnat acorduri de colaborare (a se vedea http://cci.ulim.md/bilaterale-inter-institutionale/), privind accesul la textele integrale ale publicaţiilor universitare.

Astfel, studenţii şi cadrele didactico-ştiinţifice ULIM sunt informaţi referitor la modalităţile de acces la publicaţiile universitare, precum şi asupra noilor înregistrări a acestora în bazele de date internaţionale şi universitare. Este semnificativ schimbul de publicaţii cu Biblioteca Congresului SUA. Astfel, în colecţiile acesteia sunt integrate publicaţii instituţionale şi de autor, editate în cadrul ULIM: revistele Intertext, Studii Economice, History and Politics, Studii Juridice Universitare, studii semnate de către regretatul A. Galben, A. Guţu, O. Rotaru, P. Parasca şi alţii.

ULIM, în calitate de membru al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor deţine revista „Higher Education Policy”, editată în cadrul Centrului de Management al Asociaţiei (periodicitate trimestrială). Dintre ediţiile organizaţiilor internaţionale menţionăm: „International Labour Review” (periodicitate trimestrial, editată sub egida Universităţii Oxford), „SEEJE South-Eastern Europe Journal of Economics” (publicaţie oficială a Association of South-Eastern Europe Economic Universities), „Crossroadsdigest” (European Humanities University) şi altele.

Resurse electronice on-line

Resursele electronice on-line completează substanţial fondul ştiinţifico-didactic de bază, acestea fiind categorisite după cum urmează:

  • baze de date instituţionale (create de către DIB prin digitizarea sau stocare din reţeaua internaţională, respectând prevederile dreptului de autor – Repozitoriul Instituţional ULIM, e-Biblioteca. Repozitoril Instituţional este indexat în Registry of Open Access Repositorieshttp://roar.eprints.org/cgi/roar_search/advanced?location_country=md&software=&type=&order=-recordcount%2F-date – fiind augmentată  prezenţa, vizibilitatea, accesibilitatea rezultatelor cercetării universitare)
  • baze de date internaţionale, oferite prin intermediul Consorţiului Resurse Electronice pentru Moldova
  • baze de date oferite sub egida centrelor de Informare, create în structura ULIM (al Uniunii Europene, ONU)
  • baze de date ale asociaţiilor şi organismelor internaţionale (accesul fiind asigurat graţie afilierii ULIM prin statutul de membru)

Conţinutul Repozitoriului Instituţional ULIM

(http://files.ulim.md:8080/xmlui/ ) 

Repozitoriul Instituţional ULIM este o platformă a accesului deschis, creată şi dezvoltată de DIB. Este un produs informaţional de digitizare a publicaţiilor instituţionale şi de autor, elaborate/publicate sub egida ULIM. Repozitoril Instituţional este indexat în Registry of Open Access Repositorieshttp://roar.eprints.org/cgi/roar_search/advanced?location_country=md&software=&type=&order=-recordcount%2F-date (fenomenceaugmenteazăvizibilitatea ULIM înreţeauainternaţională.

DIB oferă acces deschis la următoarele biblioteci electronice, portaluri, cataloage internaţionale în sprijinul procesului de învăţare şi cercetare:

Biblioteca Naţională Digitală Moldavica(http://www.moldavica.bnrm.md/) reprezintă moştenirea culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri vechi şi rare, alte documente patrimoniale.

SIBIMOL (http://cc.sibimol.bnrm.md/opac) – bază de date bibliografice, reflectând colecţiile instituţiilor info-bibliotecare din Republica Moldova

Instrumentul Bibliometric Naţional (https://ibn.idsi.md/ro) -  bibliotecă electronică, în care sunt stocate, clasificate şi măsurate date cu caracter public privind contribuţiile ştiinţifice ale tuturor cercetătorilor din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. Sunt reflectate articolele ştiinţifice publicate în revistele evaluate şi acreditate în conformitate cu cerinţele în vigoare

World Digital Library (WDL) (http://www.wdl.org/en/) pune la dispoziţia utilizatorilor gratuit şi în format multilingv. WDL oferă posibilitatea  a descoperi şi studia comorile culturale din întreaga lume pe un singur site, într-o varietate de moduri. Acestea includ manuscrise, hărți, cărți rare, partituri muzicale, înregistrări, filme, sigilii, fotografii și desene de arhitectură etc.

Principalele obiective ale bibliotecii digitale țin de promovarea cooperării internaţionale şi a dialogului intercultural, extinderea volumului şi varietatea de conţinut cultural pe internet, furnizarea resurselor pentru publicul larg, consolidarea parteneriatelor cu diverse instituţii.

Catalogul WorldCat(https://www.worldcat.org/) integrează colecțiile și serviciile a circa 10.000 de biblioteci din întreaga lume.

Europeana (http://www.europeana.eu/) – cuprinde milioane de elemente dintr-o gamă de conducere galerii, biblioteci, arhive și muzee din Europa. Cărţi şi manuscrise, fotografii și picturi, televiziune și film, sculptură și artizanat, agende și hărți, partituri și înregistrări etc.

Este sursa veridică a patrimoniului cultural prezentat de către Fundaţia Europeana și un număr mare de instituții culturale europene, proiecte și parteneri.

Gallica(http://gallica.bnf.fr/#panneau-selection) - platformă de acces online la patrimoniul documentar digital contemporan francez. Proiectul face parte din cadrul European. Domenii de interes accesate de pe platformă: drept, ştiinţe economice, limbă şi literatură, psihologie şi psihanaliză şi altele.

ROAR (Registry of Open Access Repositories) - http://roar.eprints.org/)platformă de acces deschis la  repozitoriile instituţionale din ţările Europei (circa 1447), Asiei (circa 728), Americii (circa 1203), Africa (circa 127) – statistici prezentate la 26 mai 2016

DOAJ  (Directory Open Access Journals) - https://doaj.org/ – platformă  lansată în anul 2003, la Universitatea din Lund, Suedia, cu 300 de reviste cu Acces Deschis. În prezent conține mai mult de 10 000 de reviste cu acces liber, care acoperă toate domeniile științei , tehnologiei, medicină, științe sociale și umaniste.

Consorţiul interuniversitar pentru cercetări politice şi sociale(http://www.icpsr. umich.edu/icpsrweb/ICPSR/)- cea mai mare în lume arhivă electronică de cunoştinţe socio-umane.

WorldPress.org (http://www.worldpress.org/about.cfm) -  revista de sinteză, a cărei misiune este de a promova schimbul internațional de perspective și informații. Conține articole retipărite din presa internaţională

eLibrary.ru(http://elibrary.ru/defaultx.asp) – Научная электронная библиотека – крупнейший российский информационно-аналитический портал в областинауки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 22 млн научных статей и публикаций, в томчислеэлектронныеверсииболее 4800 российскихнаучно-техническихжурналов, изкоторыхболее 3800 журналов в открытомдоступе.  

Сводный каталог библиотек России – общероссийский навигатор библиотечных ресурсов и услуг (http://skbr2.ru/), catalog naţional cumulativ al Federaţiei Ruse. Include circa 20 mln. de înregistrări bibliografice, reflectă colecţiile celor mai mari biblioteci din Rusia: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Национальная библиотека Республики Карелия, Национальная библиотека Республики Коми, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия).

Библиотека диссертаций(http://www.diss.rsl.ru/) oferă acces la textele integrale ale circa 882 951 disertaţii şi autoreferate.

Научная Библиотека «Киберленинка» (http://cyberleninka.ru/about) – bibliotecă electronică ştiinţifică cu acces deschis. Obiectivul esențial este augmentarea vizibilităţii rezultatelor cercetărilor universitare, dezvoltarea investigaţiilor interdisciplinare; citarea şi recenzarea publicaţiilor; Oferă acces la circa 1 128 801 reviste şi articole.

IQLibrary(http://www.iqlib.ru/support/about.visp) – bibliotecă electronică,  ce oferă acces la manuale, monografii, crestomaţii, contribuţii în limba rusă. Este înregistrată la Serviciul Federal de Proprietate Intelectuală.

Discovery (http://www.discovery.com/) – Discovery Communications este o companie media, fondată în anul 1985Discovery Communications este parte a companiei Discovery Holding Company. Compania deține postul de televiziune Discovery Channel, care în prezent, este distribuit în 170 de țări și teritorii și are un total cumulativ de 1,5 miliarde abonați. Compania deține și televiziunile TLC (The Learning Channel)Animal PlanetTravel Channel și Discovery Health Channel. Compania a început în 1985 cu un singur canal: Science Channel

Global Ethics Net (http://www.globethics.net/) este o rețea globală informaţională, ce oferă acces la un număr mare de resurse privind etica digitală. Reţeaua facilitează colaborarea în cercetarea, bazată pe web, prin conferințe prin publicarea on-line și schimbul de informații.

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


16.01.2018