din România.

" />

Distincții binemeritate

În data de 2 iunie, curent, în cadrul Consiliului de Administrație, ULIM, într-o atmosferă festivă, cu participarea decanilor tuturor facultăților, a cadrelor didactice și a reprezentanților Senatului studențesc, Dlui Academician, Rector ULIM, Andrei GALBEN și Dnei prim-vicerector ULIM, Ana GUȚU, le-au fost decernate Diploma de Excelență și Medalia de Aur a Fundației "Tudor Vladimirescu" din România.

   În luarea sa de cuvânt dl Dan Ilie Morega, prof.univ., doctor hab., România, a menționat că distincțiile au fost acordate pentru managementul performant în domeniul științei și învățământului universitar, precum și pentru aportul la dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și România.

  Distincțiile au fost acordate cu prilejul aniversării a XV ani de colaborare fructuoasă dintre ULIM și Fundația "Tudor Vladimirescu".

  Dan Ilie Morega este conducător de doctorat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi membru în Consiliul specializat pentru acordarea titlurilor ştiinţifice de doctor habilitat în Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale.


04.06.2015