Educarea tinerei generații de juriști cu o înaltă ținută moral-profesională, necesitate stringentă

Continuă seria de evenimente științifice, organizate, tradițional, de Facultatea Drept, pe final de semestru. Studenți și cadre didactice de la șase instituții de învățământ superior – ULIM, ASEM, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Academia Militară "Alexandru cel Bun", Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare”, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport - și-au dat întâlnire, la Conferința Științifică Interuniversitară la Criminologie, dedicată celei dea 25-a aniversări a ULIM, cu tema: ”Criminalitatea în R. Moldova: probleme actuale și căi de soluționare”.

Dezbaterile s-au axat pe subiecte, precum necesitatea modernizării activității judiciare în prevenirea și combaterea fenomenului criminalității, evoluția criminologiei ca știință azi, noile metode de investigare a realității, profilaxia crimei etc.

Competiția națională a celor mai buni studenți de la Drept

În cuvântul de salut participanților, dr. conf. univ. Oxana Rotari, la Facultatea Drept și inițiatoarea conferinței, a spus următoarele: ”Tradițional, pe 12 decembrie, ULIM își deschide ușile prietenilor săi, tinerilor învățăcei din  varii centre universitare, pentru a pune în discuție cele mai stringente probleme ale criminologiei contemporane – traficul de droguri, cel de oameni, spălarea banilor, omorul la comandă, terorismul religios, cel aerian și cibernetic etc.

Avem un teren propice pentru studierea unui anumit tip de infracțiuni, cu determinarea criminogenezei, criminodinamicii acestora și în vederea elaborării unor măsuri de combatere a fenomenului discutat. Odată cu transformărle societale, se modifică și procedeele prin intermediul cărora se încalcă legile penale. Astfel, ne propunem educarea unei tinere generații de juriști, cu o înaltă ținută moral-profesională.”

Dr. prof. univ. Valeriu Bujor, rectorul  Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, a subliniat importanța națională a acestui eveniment academic, la ULIM. ”După 20 de ani de ”lupte”, în sfârșit, în Nomenclatorul specialităților din RM a apărut și specialitatea criminologie și științe penale. Este o dovadă certă, că societatea necesită criminologi. Or, noi nu ne ocupăm numai de cei care ucid, violează, dar și de criminalitatea organizată, cea politică, criminologia legii etc.”, menționează rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, prezent la conferință.

Au mai susținut discursuri dr. conf. univ. Nicolae Belîi, ULIM; dr. hab. prof. univ. Victor Ghițuleac, Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată; lectorul Alina Codreanu din cadrul Catedrei Drept Public, ASEM; dr. Andrei Năstase, șeful Catedrei „Protecţie, pază şi securitate”, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport; dr. conf. univ. Sergiu Cernomoreț, șeful Catedrei Drept Public și Privat, Institutul de Relații Internaționale din Moldova.

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


12.12.2017