Fabien Schaeffer, reprezentant al Delegației Europene, la ULIM
Cea mai ”internațională” universitate din RM

La ora aceasta, la ULIM, se află reprezentantul Delegației Europene în RM, dl. Fabien Schaeffer. Domnia sa participă la o întrunire de experți ai reformei învățământului superior din RM, pentru un training, susținut de dl. Frederik de Decker, șeful Oficiului Relații Internaționale al Universității Gent din Belgia.

Evenimentul este organizat de Oficiul Național Erasmus+ din Moldova, sub egida Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles. Experții discută mecanisme de îmbunătățire a procesului de internaționalizare a universităților din RM, pe exemple europene. 

Participanții evidențiază rolul central al departamentelor de profil în derularea procesului de internaționalizare, a schimburilor academice pentru studenți, profesori și staffurile universitare.

Mai multe oportunități tinerilor din RM de a studia în UE

Dl. Fabien Schaeffer, reprezentant al  Delegației Europene în RM, și-a exprimat satisfacția, că în RM există un număr important de studenți străini, fapt ce denotă internaționalizarea învățământului superior. 

”Încercăm să dezvoltăm activitățile structurilor responsabile, pentru a oferi mai multe oportunități tinerilor de aici, ca să studieze în UE. Dezvoltarea contactelor cu instituțiile din afară e importantă pentru studenți, cercetători, profesori, dar și pentru toți angajații  universităților, în general. 

Noi ne axăm, în special, pe experiență fantastică a Comisiei Europene, cu accent nu doar pe călătorii, ci și pe comunicarea socială și culturală”,  spune dl. Fabien Schaeffer. Dl. Frederik de Decker prezintă un model de bune practici a Universității Gent, una dintre cele mai apreciate de Comisia Europeană în ceea ce privește succesele obținute în planul cooperării externe.

Revigorarea funcționării oficiilor de relații internaționale din universitățile RM

ULIM este una dintre primele universități din RM, membră a Agenției Universitare a Francofoniei. A devenit prima instituție din stat, membră a Asociației Internaționale a Universităților și Asociației Europene a Universităților. În 2007, ULIM a semnat prima, la Bologna, Magna Charta Universitatum, document lansat în 1998, înaintea inițierii Procesului de la Bologna.

”Aceste acțiuni semnifică dorința conducerii ULIM de a lansa instituția, studenții și profesorii în context internațional. Problema e că, în RM, dar și în Europa Centrală și de Est, în general, după studiile peste hotare, ne confruntăm cu exodul creierelor. Fuga acestora în străinătate este cea mai mare carență a societății noastre.

Vrem ca întrunirea de azi să găsească soluții pentru revenirea celor mai bine pregătiți tineri acasă, pe de o parte. Pe de alta,  cum să-i incităm pe cei din alte țări să vină,  în spațiul estic, pentru schimb de experiență. Mișcarea inversă e mai puțin evidentă, deși am avut, la ULIM, studenți masteranzi din UE”, declară dna Ana Guțu, prim-vicerector ULIM.

În context, dna Nadejda Velișco, șefa Direcției învățămant superior din cadrul Ministerului Educatiei, menționează că ULIM este cea mai internațională universitate din RM.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


25.04.2016