Facultatea de Litere și Centrul Universitar Nord din Baia Mare au încheiat un protocol de colaborare

Dr. profesor Horea Nașcu, delegat al Facultății de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM) al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, s-a aflat în vizită la ULIM. Domnia sa a avut o întrevedere cu prim-vicerectorul Ana Guțu cu privire la cooperarea între Facultatea de Litere ULIM și CUNBM. În urma discuțiilor, a fost semnat un protocol de colaborare între facultățile celor două instituții de învățământ superior.

Documentul stipulează schimburi de experiență între profesori şi studenţi, participarea la manifestările ştiinţifice organizate de parteneri, susţinerea reciprocă în organizarea de evenimente ştiinţifice comune, realizarea de proiecte transfrontaliere, sprijin reciproc în şcolarizarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor pe următoarele direcţii: filologie – limbi străine, filosofie, studii (inter)culturale, schimburi de publicaţii ştiinţifice, schimburi de carte între bibliotecile celor două universităţi, sprijinirea în publicarea de materiale ştiinţifice, acordarea de asistenţă şi sprijin reciproc în cadrul organismelor internaţionale cu relevanţă pentru domeniile de colaborare etc.

Actualemente, continuă discuțiile privind extinderea oportunităților de cooperare la nivel interinstituțional, prin implicarea altor facultăți și catedre.

Facultatea de Litere a CUNBM pregăteşte anual specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurând-le o bază teoretică solidă, necesară integrării în activităţile social-profesionale. Printr-o participare conjugată a angajaților săi, facultatea urmărește să aducă actul pedagogic la un grad ridicat de eficiență, într-o totală transparență a demersului educațional general și particular, implicând responsabilitatea individuală a fiecărui cadru didactic și a fiecărui student.

Inițierea unei colaborări fructuoase între Facultatea de Litere ULIM și CUNBM va contribui la valorificarea dimensiunii de internaționalizare în  cadrul instituțiilor partenere.

După www.languages.ulim.md


22.05.2017