Facultatea de Litere își menține poziția de lider în cercetarea științifică universitară

În cadrul ediției a IX-a a Salonului Scientia, organizat de Departamentul Informațional Biblioteconomic în colaborare cu structurile departamentale ULIM, Facultatea de Litere a fost nominalizată în calitate de lider în cercetarea științifică universitară, poziție pe care o deține de câțiva ani consecutiv.

Întâietatea la capitolul știință a Facultății de Litere se datorează muncii infatigabile a unei veritabile armate de cercetători și profesori, mulți dintre ei cu renume european: prof. univ. dr. Ana Guțu; prof. univ. dr. hab. Ion Manoli; conf. univ. dr. Ludmila Hometcovski; prof. univ. dr. hab. Dragoș Vicol; prof. univ. dr. hab. Angela Savin; conf. univ. dr. Inga Stoianova; conf. univ. dr. Zinaida Cameneva; conf. univ. dr. Zinaida Radu, conf. univ. dr. Victor Untilă; conf. univ. dr. Iurie Krivoturov, precum și discipolilor facultății - lectorii Ghenadie Râbacov, Eleonora Mihăilă ș.a. care depun o necontenită trudă în dezvoltarea universitară.

Cei mai prolifici autori

În anul  curent cei mai productivi autori sunt Ana Guțu, Ion Manoli, Victor Untilă, Ghenadie Râbacov și Tatiana Podoliuc. Prin valorificarea patrimoniului științific, corpul profesoral care reprezintă fondul de aur al ULIM are o contribuție valoroasă la construirea unui proiect societal, menit să dea răspuns angoaselor universale asupra destinului sistemului educațional.

Activitatea științifică a Facultății de Litere este eminamente concentrată la Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, profilul căruia este orientat spre caracterul euristic complex al demersului filologic din perspectiva comparatismului, transdisciplinarităţii şi interculturalităţii.

Rezultatele cercetărilor sunt oglindite în numeroase participări la conferinţe internaţionale, stagii de perfecţionare şi documentare în prestigioase centre academice de peste hotare, proiecte regionale, prin schimb de studenţi şi specialişti cu instituţii de învăţământ superior din afara țării. Numărul publicațiilor profesorilor depășește anual cifra de o sută.

Valori raliate spațiului valoric european

Este vorba de articole științifice, monografii, manuale, dicționare, culegeri, publicate atât în R. Moldova, cât și în România, Franța, Spania, Turcia, Ucraina, SUA etc. și revista Intertext, indexată în baze de date internationale și clasată de AȘM și CNAA la categoria B. Prestigiul Literelor se datorează și entuziasmului studenților noștri, mesagerii cei mai convingători ai Alma Mater.

Mai bine de două decenii, Facultatea de Litere ULIM rezistă cu demnitate concurenței acerbe, promovând cu ardoare și pasiune valori ca excelența universitară, calitatea și transparența studiilor, dragostea de carte, libertatea academică, gândirea critică ș.a. Sunt valori ce pot fi raliate, fără urmă de reticență, spațiului valoric european.

După http://languages.ulim.md


12.05.2017