Facultatea de Litere ULIM contribuie la ameliorarea legislației naționale în domeniul traducerii

Facultatea de Litere ULIM își îndeplinește misiunea sa prin perfecționarea continuă a curriculei universitare, formarea studenților în spiritul progresului cunoașterii și al educației permanente, participarea activă la viața socio-culturală și eforturi considerabile în vederea facilitării inserției profesionale a absolvenților. Prin caracterul ei diversificat, facultatea pregătește traducători-referenți și traducători-interpreți.

Oferta educațională este permanent adaptată dinamismului și versatilității pieței muncii, iar catedrele armonizează programele de studii în funcție de nevoile actuale ale tinerilor. Absolvenții specialității 223.1 Limbi moderne obțin calificarea de traducător, iar pentru a căpăta autorizare sunt supuși unei examinări de către Comisia de Atestare a interpreților și traducătorilor din cadrul Ministerului Justiției al RM.

Legislația națională în domeniul traducerii a suferit mai multe modificări pe parcursul ultimilor ani. O serie de ameliorări au fost posibile grație Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (UTA), a cărei misiune este promovarea profesionalismului și calității în traducere, precum și a implicării Facultății de Litere, în persoana Domnului Ghenadie RÂBACOV, care deține funcția de vicepreședinte UTA și face parte din Consiliul de Administrare al acesteia.

Recent, a avut loc reuniunea Consiliului de Administrare, în cadrul căruia au fost pus în discuție mai multe probleme: eradicarea cazurilor de corupție în procesul de examinare a candidaților pentru obținerea autorizației, promovarea doar pe criterii de meritocrație, carențele legi cu privire la impozitarea veniturilor celor ce activează în sfera traducerii, formarea continuă a traducătorilor, cazurile de retragere a autorizației și alte dificultăți cu care se confruntă traducătorii și interpreții autorizați.

Conducerea UTA atestă că autorizarea de-a lungul anilor a unui număr mare de traducători nu echivalează cu existenţa unui număr foarte mare de practicanţi în domeniu. Ba chiar dimpotrivă, traducătorii activi de cel mai înalt nivel se numără pe degete. Se impune o selecție serioasă a traducătorilor cu autorizație.

UTA, în colaborare cu Facultatea de Litere ULIM, intenționează să organizeze o serie de mese rotunde în beneficiul traducătorilor și interpreților autorizați, cu participarea reprezentanților Ministerelor Justiției și Finanțelor, pentru a iniția dezbateri asupra problemelor stringente. Prima întrunire va avea loc în luna februarie. La aceste dezbateri vor putea participa și studenții, viitori traducători.

După  www.languages.ulim.md/


02.02.2017