Facultatea Litere din cadrul ULIM și-a felicitat absolvenții promoției XXI și le-a înmânat Diplome de Licență și Masterat

Vineri, 29 iunie 2018, corpul didactic și absolvenții de la Facultatea Litere din cadrul ULIM s-au reunit, în Aula Magnifică ULIM, la festivitatea de decernare a diplomelor de licență și de master. La eveniment au fost prezenți profesori, reprezentanți ai conducerii ULIM, studenți și părinți.

Ceremonia a fost deschisă cu un minut de reculegere în memoria rectorului fondator ULIM, regretatul academician Andrei Galben.

Evenimentul a continuat cu discursul conf. univ., dr. Carolina Dodu-Savca, decanul Facultății Litere din cadrul ULIM, care a venit cu mesaj de felicitare și urări de bine în adresa absolvenților: „Ați finalizat o etapă importantă a vieții Dvs. Cu certitudine, această zi trebuie să fie memorabilă pentru Dvs. și să semnifice trecerea de la o ipostază la alta, cea de lansare în lumea mare și de proiectare a întregii experiențe cognitive și emoționale pe care ați acumulat-o la Cilul I și ați cultivat-o la Ciclul II la Alma Mater. Suntem siguri că ați ales cu responsabilitate domeniul de formare profesională și că sunteți mândri de alegerea făcută. Respectiv, vă îndemnăm să consolidați formarea Dvs. în continuitate: vă invităm la Ciclul II, Masterat și vă așteptăm la Ciclul III, Doctorat. Cugetați asupra posibilității de a alege un Masterat la facultate sau un Program din paleta instituțională. Perseverați, întrucât toate se fac prin voință, diligență și tenacitate!”

Ulterior, prof. univ., dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale a îndemnat absolvenții să evolueze în domeniul de activitate ales, să acumuleze un grad mai înalt de cunoștințe și să aplice la studii universitare de masterat și doctorat: „Sper că în acești ani nu ați învățat doar limbile străine, dar ați dobândit și un sistem de valori prin care  să vă ancorați în realitatea imediată. S-ar putea ca această primă specialitate pe care Dvs. ați absolvit-o să nu fie suficientă, pentru a completa ciclul universitar trebuie să aplicați la studii de masterat, iar pentru o pregătire mai bună chiar și studii de doctorat. Ușile prestigioasei instituții ULIM, cu atmosfera, stilul și amprenta sa deosebită vă sunt deschise în continuare.”

De asemenea, prof. univ., dr. hab. Ion Manoli, șef catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”  și conf. univ., dr. Inga Stoianova, șef catedra Filologie Germanică le-au urat tinerilor un viitor frumos cu oportunități favorabile în carieră și succese în continuare.

La rândul lor, absolvenții au venit în fața profesorilor cu mesaje de mulțumire și recunoștință în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, coreeană și chineză.

„Mulțumesc mult profesorilor care au fost mereu alături de noi, care ne-au ghidat și ne-au arătat un exemplu foarte bun de omenie, de bunătate și exemplu de viață. De asemenea, vreau să felicit toți colegii care absolvesc astăzi și să le urez un drum luminos în viitor”, a exprimat absolventul ciclului licență, Ion Grabovschi.

Conform tradiției instituite la ULIM, înmânarea diplomelor a fost precedată de un Jurământ depus de cei 110 absolvenți, dintre care 97 de la ciclul I, licență și 13 de la ciclul II, masterat.

În cadrul ceremoniei evenimentului cei mai merituoși absolvenți ai Facultății Litere au fost apreciați cu Diplome de Merit și de Excelență pentru reușită academică și rezultate deosebite.

Serviciul de Presă, ULIM


30.06.2018