FELICITARE!

Comunitatea academică a Facultății Informatică, Inginerie și Design din cadrul ULIM adresează cele mai frumoase felicitări noului decan al facultății, lect. univ., drd. Alexandru Grecu. Colectivul îi urează multă putere de muncă și succese în cadrul activitatății de decan, împlinirea tuturor năzuințelor și realizarea obiectivelor strategice orientate spre optimizarea facultății.


05.09.2018