În context național, ULIM – în top, la capitolul cercetare și vizibilitatea cercetării

  Dl Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM, a făcut o amplă prezentare a Instrumentului Bibliometric Național (IBN) – cea mai mare bibliotecă electronică cu acces deschis la publicațiile științifice ale autorilor din R. Moldova. IBN se adresează cercetătorilor, studenților, factorilor decizionali și publicului larg. Conform respectivei baze de date, ULIM ocupă, la zi, locul III, cu circa 1700 de publicații (https://ibn.idsi.md/ro/institutii).

  În viitorul proxim, Departamentul Informațional Biblioteconomic va încheia un Acord de colaborare cu Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în vederea creşterii vizibilității ULIM şi a cadrelor didactice implicate în cercetare, prin accesul deschis la informaţia ştiinţifică, a utilizării noilor oportunităţi ale mediului electronic.

  Proiectul Acordului de colaborare prevede transferul de date din Instrumentul Bibliometric Naţional în Repozitoriul Instituţional ULIM, organizare de stagii, schimb de experienţă, training-uri, orientate spre dezvoltarea profesională a bibliotecarilor etc.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


05.04.2018