În contextul mobilității internaționale a studenților,
se modernizează programele de predare a limbii franceze

Lumea cunoașterii fără frontiere în care trăim, se caracterizează printr-un hiperdinamism fără precedent, care stimulează mobilitatea internațională a studenților. Acest fenomen reprezintă o dimensiune importantă a învățământului superior, contribuind enorm la intensificarea cooperărilor didactice și științifice între numeroase instituții de pe mapamond. Alegerea de a urma parțial sau integral studiile peste hotare devine, pe zi ce trece, o normă universală. Tot mai mulți studenți care învață franceza sunt tentați să-și încerce norocul în una din universitățile francofone.

Formați în sisteme de învățământ eterogene, uneori cu insuficiente cunoștințe disciplinare și lingvistice, mulți tineri se ciocnesc cu probleme serioase de integrare academică și adaptare la realitățile țării-gazdă. Ei simt necesitatea unei investiții personale, ce constă în studierea sau perfecționarea limbii străine, descoperirea unui sistem educațional diferit de cel din țara de origine, înțelegerea cursurilor predate, capacitatea de a stabili contacte cu studenții de altă cultură și iscusința de a răspunde exigențelor universitare.

Pregătirea tinerilor pentru continuarea studiilor în țările francofone

Luând în calcul aceste evoluții în perspectiva internaționalizării școlare, didacticienii francofoni au dat naștere unui nou concept, cel de limbă franceză cu obiective universitare (français sur objectifs universitaires-FOU). E vorba despre o specializare în cadrul FOS (franceza cu obiective specifice), care-și propune pregătirea studenților străini pentru a-și continua studiile în țările francofone.

În perioada 7-9 decembrie curent, am avut ocazia de a urma o excepțională formare axată pe FOU, desfășurată la Antena din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF).

Acest training, moderat de dna Julie Sauber de la Universitatea Lumière Lyon 2 din Franța, a întrunit  25 de cadre didactice din universitățile membre AUF din Republica Moldova și Ucraina. Participanții au fost instruiți să conceapă un program de formare FOU, să creeze resurse printr-o colectare variată de informații, să analizeze varii discursuri academice și să decorticheze diferite tipuri de scrieri universitare, să didactizeze suporturi și să elaboreze servențe de lecții (activități de înțelegere orală și scrisă, prelucrare lingvistică).

Am luat cunoștință de platformele on-line de formare FOU și lucrările multimedia recente, surse de referință ce propun servențe pedagogice (videouri ale cursurilor teoretice, înregistrări audio, interviuri ale profesorilor, documente scrise etc.), secundate de fișe.  Toate aceste activități oferă un instrument indispensabil în dezvoltarea know-how-ului infrastructurii academice, pe care fiecare l-ar putea adapta propriului context, fie francofon, anglofon sau românofon.

Formarea în cauză îmi permite să concluzionez: franceza nu este doar o limbă de comunicare globală, o limbă a culturii și schimburilor, ci și o limbă de integrare socială, lingvistică, culturală și chiar socioprofesională pentru studenții alolingvi, migranți și aflați în mobilitate.

 

Ghenadie Râbacov, șeful Catedrei Filologie Romanică ”Petru Roșca”
(După http://filologieromanica.ulim.md/)


10.12.2015